Giáo dục

Nhiều sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ ở ĐHQG TPHCM

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, ĐH Quốc gia TPHCM không chỉ sai phạm về công tác thu chi, thực hiện dự án đầu tư xây dựng… mà còn tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho biết, giai đoạn 2013-2015, tổng số viên chức được tuyển dụng trong toàn ĐHQG TP.HCM là 622 viên chức. Trong đó, chức danh giảng viên có 310 viên chức, chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư, chuyên viên và chức danh khác là 312 viên chức.

Tuy nhiên, các đơn vị thanh viên của ĐHQG TP.HCM tuyển dụng 258 viên chức có vị trí giảng viên thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định. Cụ thể, trường ĐH Bách khoa 51 trường hợp; Trường ĐH Kinh tế - Luật 55 trường hợp; Trường ĐH Quốc tế 43 trường hợp; Trường ĐH KHXH&NV 71 trường hợp có Chứng chỉ lý luận giảng dạy đại học nhưng thiếu Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 32 trường hợp có Chứng chỉ lý luận giảng dạy đại học nhưng thiếu Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Thanh tra Chính phủ cũng cho hay, giai đoạn 2013-2015, ĐHQG TP.HCM bổ nhiệm, điều động; bổ nhiệm kiêm nhiệm; bổ nhiệm lại; miễn nhiệm kiêm nhiệm 87 người. 6 đơn vị thành viên bổ nhiệm, kiêm nhiệm, điều động, thôi bổ nhiệm là 1.169 người. Trong đó, bổ nhiệm, kiêm nhiệm là 732 người.

Song đến thời điểm thanh tra, ĐHQG TP.HCM chưa ban hành quy định tiêu chuẩn và hướng dẫn tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, người lao động thống nhất trong toàn Đại học quốc gia theo quy định tại Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg.

Giai đoạn 2013-2015, ĐHQG TP.HCM bổ nhiệm 5 cán bộ lãnh đạo quản lý của các đơn vị thành viên và trực thuộc đã quá tuổi bổ nhiệm, không đúng theo quy định. Trong đó, bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng, 2 Giám đốc và 1 Phó trưởng khoa.

Cũng trong giai đoạn này, các đơn vị thành viên và Khoa y trực thuộc ĐHQG TP.HCM bổ nhiệm 44 người vào các vị trí Trưởng, Phó các bộ môn quá tuổi bổ nhiệm và không đủ nhiệm kỳ 5 năm theo đúng quy định. Cụ thể, trường ĐH Quốc tế 2 người, trường ĐHKHXH&NV 23 người, trường ĐH Khoa học Tự nhiên 11 người, ĐH Công nghệ Thông tin 1 người, Khoa Y 7 người.

Trong kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, giai đoạn 2013-2015, ĐHQG TP.HCM đã xử lý kỷ luật 47 trường hợp; trong đó có 30 trường hợp bị kỷ luật với hình thức khiển trách, 8 trường hợp bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo, 17 trường hợp bị xử lý kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

Với những sai phạm này Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ban Giám đốc ĐHQG TP.HCM (giai đoạn 2013-2015) tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc bổ nhiệm cán bộ là phó hiệu trưởng các trường thành viên, giám đốc và các khoa trực thuộc không đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả: Nguyễn Hùng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP