Trong tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5/2022

Sáng 28/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh phiên họp

Chuyển đổi số cuối cùng là để hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Phan Nguyên Hào báo cáo dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trên một số ngành, lĩnh vực đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin - truyền thông liên tục được mở rộng tới khắp các vùng, miền với chất lượng các dịch vụ ngày càng được nâng cao. Các hệ thống thông tin trọng yếu, dùng chung trong các cơ quan Nhà nước đã được đầu tư theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành dần được hình thành, là cơ sở để kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số và xã hội số vẫn còn nhiều hạn chế. Hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông chưa được đầu tư đồng bộ. Triển khai xây dựng, ứng dụng các hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa kết nối liên thông giữa các ngành, các cấp…

Dự thảo Nghị quyết đưa ra mục tiêu: Chuyển đổi số hướng đến thực hiện mục tiêu toàn diện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trọng tâm là phát triển cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số; gắn quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp; phấn đấu luôn giữ vị trí thuộc nhóm 30 tỉnh, thành phố có chỉ số cao về Chính phủ số.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, dự thảo Nghị quyết đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu đối với quá trình chuyển đổi số; tạo môi trường, cơ chế chính sách thuận lợi để chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Phát triển cơ sở hạ tầng số và dữ liệu số. Phát triển nhân lực chuyển đổi số. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Từng bước phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh hướng đến xã hội số. Bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam đề nghị xem xét lại một số chỉ tiêu nêu trong dự thảo Nghị quyết

Tại phiên họp, các đại biểu đề nghị trong dự thảo Nghị quyết cần bổ sung thêm các giải pháp cụ thể để thay đổi nhận thức về chuyển đổi số. Xây dựng các chế tài để xử lý đối với các tập thể, cá nhân thực hiện chuyển đối số chậm hoặc không chuyển đổi số. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số cần phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Lựa chọn một số lĩnh vực trọng tâm để thực hiện chuyển đổi số. Việc chuyển đổi số phải gắn liền với cải cách hành chính…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát điều chỉnh các chỉ tiêu của dự thảo Nghị quyết để phù hợp với thực tiễn. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện chuyển đổi số là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong chuyển đổi số, ngoài phát triển hạ tầng số thì cần phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thì vai trò của người đứng đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện chuyển đổi số.

Về nguồn lực thực hiện (bao gồm cả nguồn nhân lực và kinh phí), đây là vấn đề rất khó đối với tỉnh. Việc thu hút các chuyên gia về lĩnh vực công nghệ thông tin về tỉnh hiện nay là rất khó khăn. Hiện trên địa tỉnh chủ yếu là đang thuê hạ tầng số vì nguồn lực đầu tư hạ tầng số rất lớn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, chuyển đổi số là một nội dung lớn và mới. Việc xây dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số của tỉnh nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Góp ý cụ thể vào các nội dung dự thảo Nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, việc đánh giá tình hình trong dự thảo Nghị quyết phải đánh giá được nội dung trọng tâm, phải nhận diện được vị trí của tỉnh Nghệ An trong chuyển đổi số quốc gia.

Về quan điểm chỉ đạo, phải xác định chuyển đổi số cuối cùng là để hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền và hệ thống chính trị. Trong chuyển đổi số phải tập trung vào chính quyền. Các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phải tiên phong đi đầu; phải gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối với mục tiêu đến năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nghiên cứu, rà soát lại để đưa ra các chỉ tiêu phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải có quy chế chia sẻ thông tin qua hệ thống mạng giữa các cơ quan đơn vị; hoàn thiện hệ thống báo cáo số từ cấp tỉnh đến cơ sở. Xây dựng hệ thống thống tin cơ sở dữ liệu của tỉnh để phục vụ chính quyền điện tử, chuyển đối số. Hoàn thiện việc phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh, đến các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, phải có chính sách thu hút người giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin để thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu các giải pháp để bảo đảm an toàn thông tin cho người dân và doanh nghiệp trên không gian mạng.

Đối với các lĩnh vực ưu tiên trong chuyển đổi số, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung vào lĩnh vực: Chính quyền số, thương mại, du lịch, an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, tiếp tục xin ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn chỉnh dự thảo, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong phiên họp tới.

Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn theo Quy định số 11- QĐ/TW

Tiếp đó, các đại biểu đã cho ý kiến vào Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn theo Quy định số 11- QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn”.

Đ/c Lê Thị Hoài Chung – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh báo cáo đề án

Trong thời gian qua, vai trò, vị thế của Trường Chính trị tỉnh trong hệ thống chính trị của ngày càng được khẳng định, đặc biệt những kết quả tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần quan trọng trong nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được quan tâm phát triển toàn diện. Đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường được đào tạo bài bản, đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu công tác… Trường Chính trị được đánh giá là một trong những Trường trong hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh có số tiêu chí đạt và vượt nhiều nhất so với chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW (có 43 tiêu chí đạt, 7 tiêu chí đang hoàn thiện, 6 chỉ tiêu chưa đạt).

Mục tiêu của Đề án là năm 2022, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW; phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn mức độ II.

Để đạt mục tiêu trên, Đề án đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, gồm: Hoàn thiện, đồng bộ về thể chế, quy định đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với hoạt động của Trường Chính trị tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, phù hợp về cơ cấu, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín. Cùng với đó, đổi mới đồng bộ và nâng cao chất lương, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần chuẩn hóa và nâng cao phẩm chất năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; đổi mới toàn diện công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn làm cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp luận cứ khoa học…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cho biết, để đạt được mục tiêu đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW thì Trường Chính trị tỉnh phải thật sự cố gắng và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, để đạt được chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW thì nhà trường cần nỗ lực, phát động phong trào thi đua trong nhà trường; sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý để nâng cao chất lượng giảng dạy. Đồng thời phải nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; xây dựng văn hóa của Trường Chính trị. Sau khi Đề án được ban hành, nhà trường cần xây dựng Kế hoạch chi tiết, lộ trình cụ thể, phát huy tối đa các nguồn lực để xây dựng nhà trường đạt chuẩn.

Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo kế hoạch, phân công triển khai thực hiện 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP