Bạn cần biết

Công an tỉnh Nghệ An thông báo đường dây nóng tiếp nhận tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ

Ngày 11/4/2024, Công an tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây điện thoại nóng và việc tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an qua đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng đường dây điện thoại nóng và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An qua đường dây điện thoại nóng của Công an tỉnh Nghệ An, số điện thoại:

0692.900.900

Công an tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện việc trao đổi thông tin.

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP