Giáo dục

Nghệ An: Hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/chương trình tham học xóa mù chữ

Các đối tượng của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng chế độ này.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND: Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục để thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, mức chi cho các lớp xóa mù chữ ban đêm là: hỗ trợ thắp sáng tối đa 200.000 đồng/ lớp/học kỳ; mua văn phòng phẩm, sổ sách theo dõi tối đa 480.000 đồng/lớp/học kỳ. Tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ, mức chi tối đa 100.000 đồng/học viên/ chương trình học.

Nhiều lớp học xóa mù chữ được mở tại Nghệ An - ảnh ITN

Đáng kể, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc đối tượng Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ 2021-2025 được hưởng tối đa 1,8 triệu đồng/người/chương trình học.

Đối với người làm công tác xóa mù chữ, mức hỗ trợ lần lượt từ 270.000, 360.000, 420.000 đồng/ người/ tháng tương ứng với các đơn vị cơ sở: xã, phường, thị trấn; sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT; xã thuộc khu vực III, các cơ sở giáo dục đóng trên khu vực này.

Thêm động lực cho chương trình xóa mù chữ - ảnh HQ

Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước; kinh phí Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ 2021-2025 và các nguồn tài trợ, huy động hợp pháp khác.

Được biết, từ năm học 2021-2022, Nghệ An được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP