Giáo dục

Lấy ý kiến về tăng phụ cấp cho nhà giáo

Bộ GD&ĐT hiện đang lấy ý kiến rộng rãi dư luận về đề xuất tăng mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non lên 70 -100%.

Cụ thể, trong dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo để lấy ý kiến rộng rãi dư luận, Bộ GD&ĐT thông tin, trước đây đã có những quy định về phụ cấp đối với giáo viên tuy nhiên hiện hành không còn phù hợp. Luật giáo dục 2019 quy định, chuẩn trình độ đào tạo giáo viên mầm non là cao đẳng, giáo viên mầm non hạng III hưởng theo bảng lương chuyên môn nghiệp vụ công chức loại A0 có hệ số lương từ 2,10 đến 4,89.

Giáo viên mầm non hiện có mức lương thấp

Với mức phụ cấp 35%, thu nhập giáo viên mầm non thấp hơn nhiều so với giáo viên các cấp học khác có cùng thời gian công tác. Do đó, Bộ GD&ĐT đề xuất phương án quy định mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non. Cụ thể: nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non đang hưởng mức 35% và mức 50% lên 70%; giáo viên mầm non công tác tại vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hưởng mức 100%.

Theo thống kê, với mức đề xuất này sẽ có hơn 200 nghìn giáo viên thuộc đối tượng điều chỉnh. Dự kiến nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp tăng thêm khoảng 336 tỷ đồng/ tháng (4.032 tỷ đồng/năm).

Chế độ ưu đãi đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập bao gồm: các nhà giáo kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng thuộc biên chế trả lương, đang dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; nhà giáo làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội; hướng dẫn tại các phòng thí nghiệm; cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương, trực tiếp dạy học đủ số giờ theo quy định…

Phụ cấp được trả cùng kỳ lương hàng tháng kể cả thời gian nghỉ hè và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cơ sở giáo dục ngoài công lập được vận dụng thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị.

Mục đích của việc ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo là nhằm tạo hành lang pháp lý để các địa phương có căn cứ thực hiện, đảm bảo quyền lợi nhà giáo trong thời gian chưa thực hiện chính sách tiền lương mới.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: tienphong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP