Trong tỉnh

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác Tổ chức xây dựng Đảng

Chiều nay (30/9), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, đánh giá kết quả công tác Tổ chức Xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An. Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng dự.

Tại điểm cầu Nghệ An.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 9 tháng đầu năm 2019, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện tại Kết luận số 05 của Ban Tổ chức Trung ương; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc điểm, tình hình của các tỉnh, thành. Đồng thời chuẩn bị có hiệu quả các đề án trình hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Riêng chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, Nghệ An là một trong 18 tỉnh thành được Trung ương đánh giá tích cực, hiệu quả, đúng trọng tâm. Bên cạnh kết quả đạt được, một số hạn chế đã được Ban Tổ chức Trung ương chỉ ra, đó là hiện tượng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa cần được nhận diện, ngăn chặn kịp thời. Ban Tổ chức Trung ương còn nêu ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng qua, đó là phải bám sát thực tiễn để đổi mới, sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ, kiên quyết đấu tranh với biểu hiện cơ hội chính trị. Quan trọng hơn, cấp ủy các cấp phải kết hợp nhuần nhuyễn công tác xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng, từ đó mới nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và tính tiên phong của đảng viên.

Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện hiệu quả 9 nhiệm vụ trọng tâm.

Đối với nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2019, Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện hiệu quả 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú ý bám sát 5 nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác tham mưu, công tác cán bộ chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, cũng như tích cực triển khai xây dựng vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị theo hướng chuyên sâu, đồng bộ./.

Tác giả:

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP