Trong tỉnh

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 29/4 - 6/5/2024

Hôm nay (19/4), UBND tỉnh ban hành Công văn số 3068/UBND-NN về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của người dân, trẻ em, hộ gia đình, cộng đồng, ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương trong việc cùng thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước. Đồng thời, chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, thu, trữ nước an toàn để đảm bảo đủ nước sạch cho người dân, nhất là khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước; đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Theo đó, Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu” được tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 29/4 - 6/5/2024, có thể kéo dài đến môi trường thế giới (5/6/2024) và lồng ghép với các sự kiện, ngày lễ lớn khác như ngày Môi trường thế giới, các ngày lễ lớn 30/4, 1/5 và 7/5.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 diễn ra với các hoạt động chính như: Triển khai chiến dịch cao điểm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình…), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung, nhân tố điển hình, bài học hay về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường học, có thể tổ chức các sự kiện truyền thông, hoạt động truyền thông trực tiếp hoặc lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học.

Các địa phương, đơn vị tổ chức ra quân tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng. Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, tuyên truyền, hướng dẫn về việc sử dụng nước sạch và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn trước, trong và sau Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) và UBND tỉnh.

UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường tại các địa phương mình. Báo cáo kết quả về Sở NN&PTNT (qua Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường) trước ngày 16/8/2024 để tổng hợp báo cáo Bộ NN&PTNT theo đúng thời gian quy định.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan tổ chức tuyên truyền, phát động các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, các điểm du lịch, dịch vụ thương mại, xử lý chất thải các bệnh viện, khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đúng quy định…

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP