Trong tỉnh

UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai chương trình phối hợp năm 2024

Chiều 16/4, UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp năm 2023, triển khai chương trình phối hợp năm 2024. Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Kha Văn Tám – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện nội dung chương trình phối hợp theo chức năng nhiệm vụ của mỗi bên, UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến sản xuất, đời sống, việc làm của công nhân, viên chức, người lao động, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, ổn định xã hội trong năm 2023.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Chí Công báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2023

Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt "Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động" năm 2023; chỉ đạo chuyên môn, công đoàn cùng cấp tổ chức “Tết sum vầy” 2023 cho Công nhân lao động với chủ đề "Tết sum vầy - Xuân gắn kết". Các cấp Công đoàn Nghệ An đã chi hơn 4,473 tỉ đồng cho việc chăm lo Tết, gần 10 nghìn người lao động được thụ hưởng. Đồng thời, hỗ trợ 02 đợt với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng cho 1.278 đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID- 19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai, kết thúc chương trình, Công đoàn Nghệ An đã có 42.872 sáng kiến tham gia, xếp thứ 15 toàn quốc.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo công đoàn cùng cấp phối hợp với đơn vị chuyên môn vận động, tổ chức thành lập mới được 40 công đoàn cơ sở, phát triển được 13.816 đoàn viên (trong đó thành lập mới và phát triển đoàn viên mới khu vực ngoài nhà nước 35 công đoàn cơ sở, với 2.843 đoàn viên).

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về Luật An toàn vệ sinh thực phẩm tại 06 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thành, thị xã Hoàng Mai, Khu kinh tế Đông Nam; phối hợp gia với Sở LĐTB&XH điều tra 16 vụ tai nạn lao động tại các đơn vị… Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 480 doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tham gia giải quyết 03 vụ tranh chấp lao động tập thể. Các cấp công đoàn tổ chức 179 cuộc giám sát chế độ chính sách pháp luật.

UBND tỉnh, các Sở, ban ngành trong tỉnh thông tin cho Liên đoàn Lao động tỉnh về các nội dung chương trình liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của công chức viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn. Trước khi ban hành các văn bản có liên quan đến chế độ chính sách đối với người lao động, các Sở, ngành đã lấy ý kiến của Liên đoàn Lao động tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo UBND tỉnh về tình hình việc làm, đời sống, tâm tư nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động và các vấn đề phát sinh ở cơ sở liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tình hình hoạt động công đoàn trong toàn tỉnh. Việc giải quyết kiến nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh trong năm 2023 đã được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành giải quyết.

Tuy nhiên, chất lượng Hội nghị dân chủ ở một số đơn vị, nhất là ở các doanh nghiệp chưa cao. Hội nghị người lao động mặc dù đạt tỷ lệ cao hơn những năm trước nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Đình công vẫn còn xảy ra tại một số doanh nghiệp. Công tác an toàn vệ sinh lao động tại một số doanh nghiệp còn hạn chế…

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Mai Thương làm rõ những kiến nghị liên quan đến ngành Nội vụ

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị UBND tỉnh sửa đổi tiêu chí nâng lương trước thời hạn được quy định tại Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở LĐTB&XH tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp mà ngành nghề sản xuất có tác động lớn đến môi trường lao động, ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động…

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao các nội ký kết chương trình phối hợp năm 2023 đều đạt kết quả tích cực. UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành đã luôn đồng hành, hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh trong các hoạt động.

Trong năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành quan tâm hỗ trợ, phối hợp để hoạt động công đoàn của nghệ An đạt kết quả cao hơn nữa. Thực hiện nghiêm pháp luật lao động trong các cơ quan, đơn vị, nhất là các doanh nghiệp. Tiếp tục quan tâm, chăm lo, hỗ trợ người lao động; phát triển đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao những kết quả công tác phối hợp trong năm 2023; đồng thời thống nhất với các nội dung phối hợp của hai cơ quan đã đề ra trong năm 2024. Phó Chủ tịch UBND Thường trực UBND tỉnh cũng đã trả lời các kiến nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các nội dung phối hợp trong năm 2024:

1. Phối hợp triển khai thực hiện “Tháng Công nhân” gắn với "Tháng An toàn vệ sinh lao động" năm 2024.

2. Phối hợp triển khai Luật thực hiện dân chủ cơ sở.

3. Phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát năm 2024.

4. Phối hợp tham gia xây dựng các văn bản, chế độ chính sách có liên quan đến người lao động.

5. Phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp lao động và đình công theo đúng quy định tại Quyết định 29/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh.

6. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho công nhân, lao động trong các doanh nghiệp.

7. Phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026.

8. Phối hợp triển khai thực hiện thực hiện Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Phối hợp phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn trong các Doanh nghiệp. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng cấp thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp. Phấn đấu năm 2024 thành lập 20 công đoàn cơ sở có 25 đoàn viên trở lên, kết nạp mới trên 10.000 đoàn viên.

10. Tiếp tục phối hợp để hoàn thành việc xây dựng Thiết chế Công đoàn, nhà ở cho Công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Bắc Vinh.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP