Giáo dục

Trường học thu, chi không đúng quy định, hiệu trưởng sẽ bị xử lý

Chiều 29-9, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi trưởng phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT công lập và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học, vận động tài trợ giáo dục và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024

Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện hướng dẫn công tác thu, chi đầu năm học, vận động tài trợ giáo dục và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh đã được sở này ban hành vào đầu năm học 2023-2024.

Trong đó, liên quan việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại cơ sở giáo dục, trường học thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT (ngày 3-8-2018) của Bộ GD-ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1427/UBND-VX (ngày 17-4-2019) của UBND TPHCM hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam lưu ý, tất cả kế hoạch vận động phải được Phòng GD-ĐT quận, huyện hoặc Sở GD-ĐT (theo phân cấp quản lý) phê duyệt trước khi tổ chức vận động và thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt.

Trong đó, nội dung vận động tài trợ phải xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; kế hoạch triển khai thực hiện; dự toán kinh phí thực hiện; nêu được những khó khăn hoặc nhu cầu cần thiết của đơn vị để lập kế hoạch vận động tài trợ thiết thực, hiệu quả.

Sở GD-ĐT TPHCM khuyến khích các nhà tài trợ tổ chức thực hiện việc đầu tư, xây dựng theo hình thức “chìa khóa trao tay”, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục. Trường học có thể mở rộng đối tượng tài trợ, không tập trung vào việc vận động từ cha mẹ học sinh.

Trước khi tổ chức vận động, trường học phải thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ đáp ứng các quy định về cơ cấu, thành phần, phương thức tổ chức tiếp nhận và trách nhiệm trong việc tiếp nhận và sử dụng tài trợ, đồng thời thông tin tuyên truyền rộng rãi về kế hoạch vận động tài trợ, trong đó có thông tin về thời gian, địa điểm, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ của đơn vị.

Cùng với đó, các khoản tài trợ phải được tổng hợp kịp thời vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính theo kỳ và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm theo quy định.

“Nếu cơ quan, tổ chức, cá nhân và thủ trưởng cơ sở giáo dục nhận tài trợ thực hiện quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ trái với quy định thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam cho biết.

Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) tổ chức cuộc họp ngay trong tối 28-9 để hoàn trả tiền đóng góp sai quy định cho phụ huynh

Về kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, ngành giáo dục nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh phải do ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của ban đại diện cha mẹ học sinh, không sử dụng các khoản kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh cho các mục đích gồm: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị cần thống nhất với trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh trường và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Riêng về các khoản thu theo Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND của HĐND TPHCM (ngày 12-7-2023) quy định về các khoản thu, mức thu đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị trường học chỉ được phép thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí) theo đúng 26 nội dung thu được quy định trong Nghị quyết.

Tất cả mức thu phải đảm bảo không vượt mức thu tối đa theo quy định và không tăng quá 15% so với mức thu đã thực hiện trong năm học 2022-2023.

Trên cơ sở nội dung và khung mức thu được quy định theo phân cấp, cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của cha mẹ học sinh để xây dựng dự toán thu - chi cho từng nội dung thu làm căn cứ tính toán mức thu cụ thể trong năm học 2023-2024.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị Phòng GD-ĐT quận, huyện và TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND quận, huyện, TP Thủ Đức khẩn trương ban hành hướng dẫn thu, chi đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý.

Cơ sở giáo dục trực thuộc quận, huyện, TP Thủ Đức chỉ được tổ chức thu các khoản thu sau khi có công văn hướng dẫn của cấp quản lý về hướng dẫn thu, sử dụng khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2023 - 2024.

Để tăng cường công tác quản lý, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu, chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp để kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định.

Đặc biệt, các địa phương cần có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định.

Tác giả: THU TÂM

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP