Trong tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2024

Chiều 01/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2024. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Đ/c Cao Tiến Trung – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kế hoạch giám sát

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch, đề cương giám sát về “Việc thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh”. Theo đó, việc tổ chức chuyên đề giám sát này nhằm đánh giá rõ những kết quả đạt được; các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm triển khai, thực hiện tốt hơn các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết cách thức tiến hành giám sát để đảm bảo không trùng lắp, đạt hiệu quả

Đ/c Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề xuất bổ sung huyện Tương Dương vào danh sách các địa phương Đoàn giám sát trực tiếp

Nội dung giám sát: Công tác triển khai, thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh; việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó, chỉ ra nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến Đoàn Giám sát sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại các đơn vị: UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; UBND các huyện: Nam Đàn, Yên Thành, Tân Kỳ. Đồng thời, khảo sát UBND cấp xã và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát qua báo cáo của các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội, Công thương, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và truyền thông, Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận

Về nội dung này, thống nhất với dự thảo Kế hoạch, Đề cương giám sát, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý lưu ý trong việc thành lập Đoàn Giám sát cần phải gọn thành phần, lựa chọn thành viên tham gia phù hợp, linh hoạt; cách thức giám sát phù hợp để hoạt động giám sát đáp ứng được yêu cầu, hiệu quả. Đồng thời, thống nhất lựa chọn huyện Tương Dương thay thế huyện Tân Kỳ để Đoàn Giám sát trực tiếp.

Tiếp đó, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến về việc đề nghị tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề). Theo đó, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét thông qua 14 dự thảo Nghị quyết.

Đ/c Hoàng Vĩnh Trường – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về việc chuẩn bị các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề)

Về nội dung này, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với chủ trương tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vào tháng 4/2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị các Ban HĐND tỉnh lên kế hoạch thẩm tra nội dung dự thảo Nghị quyết, trong đó cần nêu rõ yêu cầu về tài liệu và thời gian cung cấp tài liệu để việc thẩm tra dự thảo Nghị quyết đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh rà soát những Nghị quyết mà các cơ quan chuyên môn đã chuẩn bị kỹ, đầy đủ hồ sơ dự kiến sẽ trình tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 nếu được cho phép chuyển sang trình tại kỳ họp chuyên đề lần này để giảm tải cho các kỳ họp sau.

Đối với việc tổ chức phiên giải trình trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất lựa chọn nội dung: Giải trình việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề. Ngoài trách nhiệm trả lời của lãnh đạo các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế; lãnh đạo các đơn vị liên quan như Sở Công thương, UBND cấp huyện cùng tham gia trả lời những vấn đề liên quan. Phiên giải trình dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 5/2024.

Cũng trong phiên họp chiều nay, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2024; báo cáo công tác dân nguyện tháng 03/2024. Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 14 công dân gửi đến; đã xử lý 14/14 đơn (trong đó, có 06 đơn chuyển các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền; lưu 08 đơn theo quy định của pháp luật). Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 10 văn bản trả lời của các sở, ngành, địa phương về các đơn đã chuyển trong tháng 12/2023 và tháng 01, 02, 3/2024.

Về nhiệm vụ trong tháng 4, Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm đúng quy định; triển khai thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An”...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP