Quy chế phối hợp giữa 4 cơ quan Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh

Theo Quy chế số 01/QCPH.ĐĐBQH-TTHĐND-UBND-UBMTTQVN được ký vào ngày 27/2, các cơ quan: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; công tác thực thi pháp luật; công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp, phiên họp; công tác dân nguyện, thông tin và công tác đối ngoại, tham dự các kỳ họp, phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 01/2024

Chiều 22/01, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2024. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12/2023

Chiều 29/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2023 để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2023

Chiều 30/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2023

Sáng 28/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2023. Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7

Chiều 26/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng 27/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp để thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII (kỳ họp giữa năm 2023); nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4

Sáng 26/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3/2023

Sáng 24/3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2/2023

Chiều 24/02, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên thường kỳ tháng 02 năm 2023 để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2022

Sáng 23/12, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2022 để đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2022

Chiều 26/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2022

Sáng 26/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7

Sáng 28/6, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức phiên họp để thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp giữa năm); nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5

Chiều 16/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4

Sáng 26/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2022. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, rà soát lại việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn lưu ý Thường trực và các ban HĐND tỉnh cần quan tâm, rà soát lại việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, nhất là những kiến nghị nhiều lần; Nghiên cứu để sớm ban hành một quy định nhằm nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND cấp huyện.

TOP