Trong nước

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai và Quảng Bình

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân hai tỉnh Gia Lai và Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Tuấn Anh và Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Quảng Bình.

Theo Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 27/2/2024, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trước đó, hôm 19/4, tại Kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được giới thiệu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu là 65/66 (đạt tỷ lệ 98,48%).

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1983, quê ở tỉnh Quảng Ngãi. Ông là Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Kinh tế, Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Ngoài ra, theo Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 27/2/2024, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Phong Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 27/2/2024, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Mạnh Hùng, để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, hôm 6/2, HĐND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 13 để tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Mạnh Hùng, người trước đó được điều động làm Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng thời, HĐND tỉnh Quảng Bình cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-202 với 46/47 phiếu tán thành.

Ông Phan Phong Phú sinh năm 1970, quê ở tỉnh Quảng Bình. Ông là cử nhân Đại học ngành công trình Thủy lợi và Đại học ngành Quản lý kinh doanh.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phú từng là Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó giám đốc Sở. Từ tháng 8/2019, ông là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

Tác giả: Minh Minh

Nguồn tin: tinnhanhchungkhoan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP