Trong tỉnh

Rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu và phấn đấu đạt kết quả cao nhất mục tiêu đề ra

Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 922/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tháng 11/2023 diễn ra ngày 24/11.

Tập trung giải quyết và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương chủ động rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; quyết liệt thực hiện các giải pháp hiệu quả, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bám sát kịch bản tăng trưởng để điều hành, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra năm 2023.

Các Sở, ngành khẩn trương hoàn thành các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm; chủ động giải trình, làm rõ những vấn đề được đại biểu HĐND tỉnh, cử tri quan tâm; chuẩn bị nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành tập trung giải quyết và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040 gắn với Hội nghị tổng kết năm 2023 của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Tiếp tục chủ động phối hợp rà soát, chuẩn bị tốt công tác tổ chức Hội nghị gặp mặt 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương để hoàn thiện Đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Sở Công Thương tiếp tục phối hợp, làm việc với Bộ Công Thương để đảm bảo việc bổ sung dự án LNG Quỳnh Lập và Trạm biến áp 220kV Hoàng Mai có trong danh mục Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tập trung tham mưu Đề án điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An.

Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch đề ra. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới kế hoạch đầu tư công năm 2024. Hoàn thành các thủ tục thẩm định, kịp thời trình UBND tỉnh phê duyệt để đảm bảo giao vốn trong năm 2023.

Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với ngành Thuế, Hải quan thực hiện rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu và phấn đấu đạt kết quả cao nhất mục tiêu đề ra. Chỉ đạo, điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo khả năng thu ngân sách.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho người dân

Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho người dân, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024.

Sở Văn hoá và Thể thao tham mưu tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật chào năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân năm 2024.

Sở LĐTB&XH tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo... nhất là dịp năm mới.

Các cấp, các ngành, địa phương tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Hoàn thành công tác tổng kết năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ năm 2024.

Về xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Về xây dựng Chương trình công tác của UBND tỉnh, Danh mục đề nghị xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương khi đề xuất, đăng ký lưu ý phải có đầy đủ căn cứ pháp lý, đảm bảo tính khả thi, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực,... hạn chế điều chỉnh, bổ sung, hoãn hoặc không thực hiện danh mục Nghị quyết đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo chung của UBND tỉnh, trừ trường hợp có quy định mới của Trung ương và yêu cầu khách quan phát sinh từ thực tiễn chỉ đạo điều hành.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ, nhất là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Tăng cường công tác phối hợp để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND tỉnh thống nhất với các chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị. Ngoài ra, các Sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội.

Hoàn thành việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để cụ thể hoá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, lựa chọn theo thứ tự ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm. Hoàn thiện các Đề án quan trọng như: Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; Đề án điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An,… theo lộ trình đã đề ra. Tiếp tục tập trung nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm như: Cảng hàng không quốc tế Vinh, Cảng nước sâu Cửa Lò, đường ven biển, đường Quốc lộ 7, Đại lộ Vinh – Cửa Lò,… Thực hiện quyết liệt, phấn đấu đạt kết quả cao nhất công tác giải ngân vốn đầu tư công và 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, quán triệt quan điểm đồng hành, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn. Tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh công tác GPMB, triển khai xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1, Khu công nghiệp Hoàng Mai II; thành lập mới các khu công nghiệp để thực hiện hết chỉ tiêu đất được giao, sẵn sàng phục vụ thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tạo ổn định để phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP