Trong tỉnh

Nghệ An: Huỷ bỏ pháp lý 28ha đất mở rộng Trường ĐH sư phạm kỹ thuật Vinh

UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành quyết định hủy bỏ pháp lý liên quan đến phần diện tích đất 28,0ha thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng phía Đông Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh.

Theo đó, ngày 01/12/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3797/QĐ-UBND để quyết định hủy bỏ pháp lý liên quan đến phần diện tích đất 28 ha, tính từ chỉ giới đường quy hoạch rộng 35 m chạy qua khu đất Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh hiện nay thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng phía Đông Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 2488/QĐ.UBND-CN ngày 11/7/2006.

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh.

Lý do để có quyết định nói trên là Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh được phê duyệt từ năm 2006 nhưng không triển khai thực hiện đầu tư xây dựng; phần diện tích mở rộng nêu trên không còn phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch thành phố Vinh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 2653/LĐTBXH-KHTC ngày 22/7/2022 chỉ đạo Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng Trường phù hợp với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Hưng Dũng, thành phố Vinh được phê duyệt.

Tại Quyết định nêu trên, UBND tỉnh Nghệ An giao UBND thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đề xuất phương án xử lý đối với khu đất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh được phê duyệt từ năm 2006 (đã 16 năm) nhưng không triển khai thực hiện đầu tư xây dựng.

Giao Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Trường theo nội dung Công văn số 3659/UBND.CN ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh và Công văn số 2653/LĐTBXH-KHTC ngày 22/7/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND thành phố Vinh để hoàn thành các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường,... tổ chức đầu tư xây dựng dự án theo quy định.

Các quyền và nghĩa vụ của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh sau khi hủy bỏ pháp lý của khu đất quy hoạch mở rộng trường thực hiện theo quy định của pháp luật.

Khu đất rộng 36,6ha của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân quản lý tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò mới bị UBND tỉnh Nghệ An thu hồi do vi phạm Luật Đất đai.

Cũng liên quan đến một trường Đại học đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 12/10/2022 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc thu hồi hơn 36,6 ha đất cơ sở giáo dục đào tạo do Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân quản lý tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò để đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực tiếp tục triển khai dự án thay thế. Lý do thu hồi là do Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân chậm triển khai dự án đã vi phạm Luật Đất đai, Luật Đầu tư theo Kết luận trước đó của UBND tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP