Trong tỉnh

Nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Nghệ An

Thực tế cho thấy liên kết giữa các doanh nghiệp với các hợp tác xã chưa mang lại hiệu quả cao và chưa có tính ổn định; các sản phẩm của các hợp tác xã nông nghiệp sức cạnh tranh vẫn còn thấp.

Diễn đàn nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung-cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ảnh: PT

Liên minh Hợp tác xã Nghệ An vừa tổ chức Diễn đàn nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung-cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.
Tham gia Diễn đàn có đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An; Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố cùng các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã Nghệ An đã chủ động triển khai nhiều hoạt động, lồng ghép các chương trình hỗ trợ, cụ thể hóa các chính sách của Trung ương, của tỉnh để tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng được các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Đồng thời, tập trung tư vấn, định hướng mô hình sản xuất, kết nối vùng nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa; tổ chức cho các hợp tác xã, đơn vị thành viên có sản phẩm, hàng hóa tham gia quảng bá, tìm kiếm thị trường, đối tác tại các hội nghị, hội chợ xúc tiến thương mại do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các tỉnh tổ chức.
Các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ hợp tác, làng nghề trên địa bàn Nghệ An đã mạnh dạn đầu tư các dây chuyền công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất, chế biến, tạo được nhiều sản phẩm có giá trị và chất lượng, được thị trường trong và ngoài tỉnh từng bước đón nhận.

Đến nay, Nghệ An có 567 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, đứng thứ hai cả nước, trong đó có 269 sản phẩm là của các hợp tác xã và tổ hợp tác; 79 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trong đó có 22 sản phẩm của các hợp tác xã.

Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng sản phẩm của các tổ hợp tác, hợp tác xã, làng nghề và doanh nghiệp Nghệ An chiếm lĩnh trên thị trường trong nước vẫn còn ít, kiểu dáng, mẫu mã chưa đa dạng và phong phú. Liên kết giữa các doanh nghiệp với các hợp tác xã chưa mang lại hiệu quả cao và chưa có tính ổn định; các sản phẩm của các hợp tác xã nông nghiệp sức cạnh tranh vẫn còn thấp…

Liên minh Hợp tác xã Nghệ An đã ký kết chương trình phối hợp công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung-cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm với Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố.

Diễn đàn là cơ hội để Liên minh Hợp tác xã Nghệ An, các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp Nghệ An cùng với Liên minh hợp tác xã và các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp các tỉnh, thành phố gặp gỡ, giới thiệu, trao đổi sẻ chia kinh nghiệm, kết nối giao thương để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

Để tiếp tục thực hiện tốt chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung-cầu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ đề nghị, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm các hợp tác xã, làng nghề; đẩy mạnh việc liên kết giữa các hợp tác xã, giữa hợp tác xã với doanh nghiệp.

Đối với hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải nhận thức rõ tầm quan trọng của các hoạt động xúc tiến thương mại; tự tin, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu, các hội chợ, triển lãm để quảng bá, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường… tiếp tục đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, xây dựng các sản phẩm có chất lượng, thương hiệu.

Đối với các hợp tác xã có sản phẩm đã được gắn sao tiếp tục hoàn thiện để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa để đạt thứ hạng sản phẩm OCOP cao hơn.

Đối với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An, cần tăng cường phối hợp với các tỉnh bạn, nhất là trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã để học tập, trao đổi kinh nghiệm, giúp các hợp tác xã, các doanh nghiệp thành viên cải tiến và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng, giá trị, hướng tới xuất khẩu; đưa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Nghệ An ngày càng có những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ có những cơ chế, chính sách cụ thể đối với các hoạt động kết nối cung-cầu để bảo đảm cho công tác này được duy trì thường niên và mang tính chuyên nghiệp, ngày càng có hiệu quả hơn.

Phối hợp với các địa phương cấp huyện, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ những sản phẩm, hàng hóa cần kết nối; tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, hàng hóa của hợp tác xã để thông tin rộng rãi sản phẩm, hàng hóa của địa phương này tới địa phương khác trong vùng.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục chủ động, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Nghệ An triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; phối hợp nghiên cứu, đề xuất các chính sách để hỗ trợ, khuyến khích các hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm có chất lượng, đạt chuẩn OCOP...

Đại diện siêu thị Lotte Vinh ký kết tiêu thụ sản phẩm với với các hợp tác xã.

Dịp này, Liên minh Hợp tác xã Nghệ An đã ký kết chương trình phối hợp công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung-cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm với Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố tham dự diễn đàn và siêu thị Lotte Vinh.

Tác giả: Thành Châu

Nguồn tin: nhandan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP