Trong nước

Lần đầu tiên Thường trực Ban Bí thư giao ban trực tuyến với bí thư 63 tỉnh, thành

Chiều 28-7, lần đầu tiên Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2023 với các bí thư tỉnh ủy, thành ủy.

Bà Trương Thị Mai chủ trì hội nghị - Ảnh: GIA HÂN

Cùng chủ trì có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng.

Tạo sự thống nhất, thông suốt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh đây là hội nghị đầu tiên của Thường trực Ban Bí thư với bí thư các tỉnh ủy, thành ủy.

Việc này nhằm tạo sự thống nhất, thông suốt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ trung ương tới các tỉnh ủy, thành ủy.

Bà Mai nêu rõ hội nghị không chỉ dừng lại ở việc quán triệt thực hiện các đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, mà còn là dịp để lãnh đạo Đảng lắng nghe, trao đổi kinh nghiệm, kết quả làm được.

Đồng thời chia sẻ khó khăn, vướng mắc của các tỉnh ủy, thành ủy, tìm ra giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư cho biết hội nghị lần này nhằm đánh giá những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm.

Thông tin những kết quả cũng như khó khăn vướng mắc trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, dự báo và đề xuất những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện nửa nhiệm kỳ sắp tới.

Bà Mai biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 của 63 tỉnh ủy, thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, các tỉnh ủy, thành ủy đã tranh thủ, phát huy được nội lực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể trong từng thời điểm để tập trung nguồn lực giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, vấn đề cấp bách, việc khó, tồn tại nhiều năm.

Tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhất mục tiêu, chỉ tiêu

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, bà Mai đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm theo thông báo kết luận số 29 của Bộ Chính trị, lồng ghép những nhiệm vụ trọng yếu của hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Các bí thư tỉnh ủy, thành ủy tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhất mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đối với những vấn đề mới phát sinh trên địa bàn, bí thư cấp ủy phải kịp thời chỉ đạo xử lý.

Bà cũng đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy cần tập trung tham gia và chuẩn bị thật tốt cho Hội nghị Trung ương 8 tới đây.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của các tỉnh ủy, thành ủy nêu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và giao cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo cơ quan liên quan theo chức năng, thẩm quyền được giao trả lời trực tiếp các tỉnh ủy, thành ủy.

Cũng tại đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã quán triệt những nội dung chủ yếu của chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và một số nội dung về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương.

Tác giả: THÀNH CHUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP