Trong tỉnh

Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Nghệ An

Sáng 17/2, Đoàn kiểm tra của Cục Kiểm tra văn bản pháp luật - Bộ Tư Pháp do đồng chí Hồ Quang Huy – Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác đã trình bày dự thảo kết luận kiểm tra của Cục Kiểm tra văn bản pháp luật đối với một số văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do UBND tỉnh Nghệ An ban hành, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo...

Sau khi nghe dự thảo kết luận kiểm tra, các Sở, ngành đã có ý kiến giải trình về căn cứ pháp lý và từ thực tiễn có liên quan làm căn cứ trình HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản. Đồng thời, UBND tỉnh và các thành viên Đoàn công tác đã trao đổi, tiếp tục làm rõ một số nội dung có liên quan đến các văn bản đã được ban hành.

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản pháp luật Hồ Quang Huy - Trưởng đoàn kiểm tra chia sẻ những khó khăn và nhu cầu thực tiễn trong triển khai thi hành các văn bản QPPL của tỉnh

Sau khi thảo luận, trao đổi làm rõ các nội dung, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản pháp luật Hồ Quang Huy - Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đã đạt được của UBND tỉnh Nghệ An trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; đồng thời cảm ơn sự phối hợp của tỉnh trong quá trình Đoàn tổ chức kiểm tra tại tỉnh.

Lưu ý một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Cục trưởng Hồ Quang Huy đề nghị thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An cần tiếp tục rà soát, đánh giá hệ thống văn bản; thường xuyên, liên tục cập nhật hệ thống văn bản mới ban hành của Trung ương để xây dựng hệ thống văn bản của tỉnh chất lượng, sát thực tế. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các Sở, ngành trong tham mưu, xây dựng văn bản QPPL; kiểm tra chặt chẽ tiến độ ban hành văn bản; kịp thời xử lý văn bản trái quy định pháp luật; tăng cường quan tâm, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; bố trí nguồn nhân lực, kinh phí phục vụ hiệu quả công tác tư pháp, pháp chế, xây dựng văn bản QPPL. Các Sở, ngành được giao chủ trì tham mưu, xây dựng văn bản QPPL phối hợp chặt chẽ hơn với Sở Tư pháp trong quá trình xây dựng, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định văn bản của Sở Tư pháp...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Cảm ơn Đoàn kiểm tra đã có nhiều đánh giá chi tiết, đầy đủ đối với công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản QPPL của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn kiểm tra và cho biết UBND tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành phối hợp tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản để tỉnh thực hiện tốt hơn công tác này.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP