Trong tỉnh

Đảm bảo mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn năm 2024

Trong Công văn Số 2353-CV/TU ngày 01/12, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn năm 2024.

Cùng với đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; công nhân, người lao động làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, nhất là người bị mất việc làm.

Đồng thời, tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng quy định, bảo đảm an toàn, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy cũng yêu cầu bố trí cán bộ, công chức, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết công việc, tình huống phát sinh; ổn định làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, không để tình trạng vui Tết, du xuân kéo dài làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

Tác giả: Phan Quỳnh (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP