Trong nước

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Đảng ủy Công an Trung ương vừa tổ chức Lễ Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Điều lệ Đảng, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Phiên họp thứ nhất của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 22/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; Trung tướng Trần Quốc Tỏ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; 4 đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, trong đó Thiếu tướng Lê Văn Tuyến là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các thành viên Ủy ban Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng, đảng viên để phát huy, đồng thời phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn; xử lý nghiêm minh, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

"Phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; giữ gìn sự trong sạch về phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên", Bộ trưởng nêu rõ.

Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an để thể chế hóa vào chương trình hành động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đồng thời sẽ tiếp tục đoàn kết, giữ vững phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống của người đảng viên, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, bảo đảm trách nhiệm, công tâm, đúng, nghiêm, chặt chẽ, thấu tình đạt lý...

Nguồn tin: Báo Chính phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP