Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh việc ưu tiên các việc trong Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, các hội nghị Trung ương trong năm 2024 và các công việc quan trọng, cấp bách cần thực hiện trong năm

Tiếp tục phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cả về số lượng và chất lượng

Sáng 2/2, Chính phủ tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của nhà nước theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 - Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới”. Các đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Khái - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì diễn đàn.

Quy trình kiểm tra 3 bước của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có gì mới?

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quyết định số 139-QĐ/TW ngày 4/1/2024 về Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Quyết định này thay thế Quyết định 173-QĐ/TW ngày 8/7/2008 của Bộ Chính trị khóa X.

Bước ngoặt cho sự phát triển của Nghệ An

Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định 1059/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá cho sự phát triển của tỉnh.

Tròn 70 năm một quyết định lịch sử: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ

Quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ của Bộ Chính trị (6/12/1953) là một chủ trương rất kiên quyết, linh hoạt, sáng tạo và kịp thời, thể hiện quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, đánh dấu bước phát triển mới trong lãnh đạo đấu tranh vũ trang của Đảng ta cũng như sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cơ chế chính sách đặc thù và hàng loạt dự án sẽ được triển khai giúp Nghệ An phát triển bứt phá

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra vào sáng nay (16/9), các đại biểu đã được nghe dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An, Ban cán sự đảng Chính phủ và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng đoàn Quốc hội nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 39, giúp Nghệ An phát triển bứt phát đạt được các mục tiêu đề ra.

TOP