Video

Thu hoạch sen ở vùng Bảy Núi - An Giang

Thời điểm này, những đầm sen ở An Giang đang vào mùa thu hoạch, đem lại thu nhập 200-300 nghìn mỗi ngày.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP