Trong tỉnh

Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

Công an tỉnh vừa ban hành Công văn số 2022/CAT-PA03 ngày 5/6 gửi Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục về việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024. Các hoạt động hưởng ứng Ngày hội gắn với sơ kết mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ được tổ chức từ ngày 1/7/2024 đến ngày 19/8/2024.

Theo đó, Công an tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức, biện pháp như trưng băng rôn, biểu ngữ, tuyên truyền qua các hệ thống truyền thanh, truyền hình nội bộ… về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là vị trí, vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với sơ kết mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm qua và của mô hình trong giai đoạn qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo. Biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại ngày hội, các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức các hoạt động “Dân vận khéo” , an ninh xã hội, tri ân thương binh, liệt sỹ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ Việt Nam 27/7, đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, thăm hỏi động viên lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở và quần chúng bị thương, hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, tặng quà đối tượng chính sách. Tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP