Trong tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1/2023

Chiều 31/1, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2023. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Thái Thị An Chung – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp


Tại phiên họp, các thành viên dự họp đã nghe và cho ý kiến về danh mục đề nghị xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2023 của UBND tỉnh.

Theo đó, trong năm 2023, UBND tỉnh đề nghị xây dựng 35 Nghị quyết trình HĐND tỉnh. Trong đó, 15 Nghị quyết quy phạm pháp luật và 20 Nghị quyết cá biệt.

Đ/c Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo

Đ/c Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần rà soát lại danh mục các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh trong năm 2023

Về nội dung này, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với dự kiến danh mục các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với các ngành rà soát lại danh mục các dự thảo Nghị quyết dự kiến trình HĐND tỉnh trong năm 2023. Đồng thời, rà soát lại các Nghị quyết đã ban hành không còn phù hợp, cần sửa đổi, bãi bỏ.

Tiếp đó, phiên họp đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 01; bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 2/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.

Trong tháng 1/2023, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng và ban hành chương trình công tác năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh; chỉ đạo xây dựng và ban hành chương trình công tác năm 2023 của các Ban HĐND tỉnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức rà soát các nội dung đã thực hiện, những nhiệm vụ chưa hoàn thành theo Kế hoạch số 174/KH-HĐND ngày 09/8/2022 của Thường trực HĐND tỉnh; tiếp tục có giải pháp, lộ trình cụ thể thực hiện hiệu quả Đề án, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức thu thập thông tin, chuẩn bị xây dựng Kế hoạch, đề cương giám sát của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Việc trả lời kiến nghị của cử tri được các Sở, ngành quan tâm thực hiện. Đến nay, đã có 15/21 đơn vị đã có văn bản trả lời kiến nghị cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến (có 6 đơn vị chưa trả lời là UBND các huyện Anh Sơn, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu; các Sở Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và xã hội, Xây dựng). Có 64/64 kiến nghị trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh đã được các Sở, ngành trả lời, giải quyết.

Về công tác giải quyết đơn thư, có 13 công dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến Thường trực HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã xử lý 13/13 đơn (trong đó, có 07 đơn chuyển các cấp, các ngành giải quyết theo thẩm quyền; 01 đơn hướng dẫn công dân, lưu 05 đơn theo quy định của pháp luật).

Trong tháng 01 năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 04 văn bản trả lời của UBND tỉnh và các Sở, ngành, địa phương về các đơn thư đã chuyển trong tháng 12 năm 2022; 07 đơn vị chưa có văn bản trả lời các đơn do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến (UBND các huyện Quỳ Hợp, Diễn Châu, Thanh Chương, UBND thành phố Vinh; Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh).

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đảm bảo các điều kiện và tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và các đoàn khách Trung ương về công tác tại tỉnh; đảm bảo các điều kiện và tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của HĐND tỉnh, phục vụ Thường trực, các Ban tham gia các hoạt động chung của tỉnh…

Đ/c Thái Thị An Chung – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cần tổ chức lấy ý kiến Luật Đất đai theo quy định


Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2/2023, Thường trực HĐND tỉnh sẽ ban hành quyết định thành lập Đoàn, kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thu thập thông tin, chuẩn bị xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân nguyện, thông tin - tuyên truyền. Các Ban HĐND tỉnh thực hiện các chương trình giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; thẩm tra các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp theo lĩnh vực (nếu có). Theo dõi việc triển khai thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình kết luận nội dung


Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh chủ động triển khai chương trình công tác tháng 2, quý 1 năm 2023. Trong đó, cần tập trung thực hiện các nội dung của Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai; tổ chức các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; phối hợp để tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh. Tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP