Trong tỉnh

Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo quyết liệt triển khai, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy

Để tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh trong mùa nắng nóng năm 2024, UBND tỉnh ban hành Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 16/4 giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH). Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo quyết liệt triển khai, thực hiện công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị và trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Trường hợp đơn vị, địa phương để xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan nếu không triển khai đầy đủ các nội dung, biện pháp PCCC, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước về PCCC.

UBND giao Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, triển khai lực lượng khảo sát địa bàn, khu vực cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao; tuyến đường, nguồn nước, bến lấy nước chữa cháy để phối hợp với các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng triển khai các phương án đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC, ưu tiên các địa bàn, cơ sở trọng điểm về nguy hiểm cháy, nổ; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành và lực lượng PCCC rừng.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá đối với các khu rừng có nguy cơ cháy cao trên địa bàn để kịp thời phát hiện, đôn đốc, hướng dẫn khắc phục các tồn tại, vi phạm; tham mưu, kiến nghị các cấp có thẩm quyền chỉ đạo triển khai các giải pháp căn cơ, phù hợp tình hình thực tế nhằm hạn chế tối đa cháy rừng xảy ra. Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn. Quá trình triển khai, kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, chủ cơ sở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo đúng quy định.

Cùng với đó, tham mưu tổ chức triển khai hiệu quả Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” trên địa bàn tỉnh năm 2024. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt tại những địa điểm, khu vực nếu xảy ra cháy, nổ có khả năng gây thiệt hại lớn về người, tài sản hoặc ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội; đồng thời, lựa chọn một số phương án phù hợp để tham mưu tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng.

Thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến công tác PCCC

Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đầy đủ các giải pháp công tác PCCC đã được chỉ đạo tại Công văn số 2068/UBND-NC ngày 19/3/2024 về việc tăng cường công tác PCCC rừng trước, trong thời gian cao điểm về nắng nóng trên địa bàn tỉnh năm 2024. Trước mắt, tập trung theo dõi, giám sát và đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện tốt đợt cao điểm ra quân tổng thu dọn thực bì và phát quang, tạo đường băng cản lửa đối với 100% khu rừng có nguy cơ cháy trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2024 để theo dõi, chỉ đạo.

Các Sở: Xây dựng, Công thương, VH&TT, TT&TT… theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm nguồn nước chữa cháy trong công tác quy hoạch, thiết kế, thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các dự án, công trình xây dựng; thường xuyên thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có đặc tính nguy hiểm cháy, nổ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các nội quy, quy định về sử dụng các phương tiện, công cụ dễ gây cháy tại các khu di tích; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác PCCC... trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo triển khai các phương án, biện pháp PCCC và CNCH tại các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc khắc phục, xử lý các cơ sở, công trình còn tồn tại, vi phạm liên quan chức năng, nhiệm vụ được giao sau đợt rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị chức năng trong quản lý cấp phép, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghiệp chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về PCCC.

Công ty Điện lực Nghệ An, Truyền tải điện Nghệ An chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn về PCCC từ hệ thống, thiết bị điện. Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân cách sử dụng điện an toàn, hiệu quả; nhất là việc sử dụng điện sau công tơ; đồng thời cảnh báo, khắc phục các nguy cơ gây ra cháy, nổ, chập điện, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm về nắng nóng, khi nhu cầu sử dụng điện trong nhân dân tăng cao.

Đề nghị Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan thông tin kịp thời về tình hình thời tiết đến các đơn vị, địa phương, đặc biệt là tình hình thời tiết nắng nóng để từ đó kịp thời đề ra các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ xảy ra.

Triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm ra quân tổng thu dọn thực bì, phát quang, tạo đường băng cản lửa

UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác PCCC rừng trên địa bàn tỉnh năm 2024; trọng tâm là huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm ra quân tổng thu dọn thực bì và phát quang, tạo đường băng cản lửa đối với 100% khu rừng có nguy cơ cháy trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền pháp luật, kỹ năng về PCCC đối với người dân... Củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng dân phòng và các lực lượng liên quan trên địa bàn trong hoạt động PCCC; quan tâm đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” khi xảy ra các sự cố cháy, nổ. Chỉ đạo UBND cấp xã, các lực lượng Công an, Kiểm lâm, chủ rừng tiến hành rà soát, kiểm tra đối với toàn bộ các khu rừng trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, vi phạm về an toàn PCCC; đồng thời, tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục triệt để, hiệu quả đối với từng khu rừng.

UBND các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, UBND thành phố Vinh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác PCCC tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu di tích Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đền thờ Vua Quang Trung, Đền Chung Sơn... tuyệt đối không để xảy ra cháy, nổ.

Thời gian qua, tình hình cháy trên địa bàn cả nước diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản. Tại Nghệ An, mặc dù không xảy ra các vụ cháy, nổ lớn gây thiệt hại về người và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, tuy nhiên số vụ cháy còn xảy ra nhiều, theo thống kê, trong quý I/2024, toàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ cháy, sự cố cháy vừa và nhỏ, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 500 triệu đồng; các vụ cháy nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể dẫn đến cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP