Trong nước

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ban Kinh tế Trung ương có đóng góp quan trọng cho phát triển KTXH

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Kinh tế Trung ương (30/9/1950-30/9/2020), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam về những đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung trả lời phỏng vấn của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

“Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện-đồng bộ, chúng ta đã thực thi nhất quán Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Điều ước Quốc tế mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc - vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.

Là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế-xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đã đóng góp quan trọng trong việc hoạch định và thực thi đúng đắn, sáng tạo các chủ trương, chính sách lớn của Đảng ta về phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững của đất nước; đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại, đã chủ động - tích cực từng bước hội nhập sâu rộng, hiệu quả với nền kinh tế khu vực và thế giới - thông qua các Hiệp định hợp tác song phương và đa phương, thúc đẩy hoàn thiện thể chế, mở rộng quan hệ kinh tế-thương mại, đầu tư với các nước, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài; cùng với nội lực tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước ta vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi tin tưởng rằng, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thành tốt trọng trách của mình trong giai đoạn mới”./.

Nguồn tin: Báo Chính phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP