Trong tỉnh

Nghệ An: Xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

Kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc - Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về công tác thanh tra, PCTN,giải quyết KNTC.

Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An Vi Văn Sửu (bên phải) tại buổi tiếp công dân định kỳ.

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn chỉ đạo về Công tác thanh tra, PCTN, giải quyết KNTC 6 tháng cuối năm 2020 do đích thân ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký gửi Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã.

Công văn của UBND tỉnh Nghệ An về Công tác thanh tra, PCTN, giải quyết KNTC 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu: Tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy đối với những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Công văn cũng nêu rõ, khẩn trương xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2021 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu về công tác phòng, chống tham nhũng. Trong đó vào các lĩnh vực đất đai, xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư, mua sắm tài sản công, khai thác tài nguyên khoáng sản; Tránh trùng lặp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra và không được gây khó khắn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid 19; Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ….

Trong 1 diễn biến liên quan, qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng phát hiện trên địa bàn Nghệ An trong 6 tháng đầu năm 2020 đã gây thiệt hại hơn 35,03 tỷ đồng, bao gồm 17,06 tỷ đồng và 196.378 m2 đất (tương ứng hơn 17,97 tỷ đồng); trong đó đã thu hồi 9,63/17,06 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 56,44%).

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: Taichinhdoanhnghiep.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP