Xã hội

Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Chiều 16/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Các đồng chí: : Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; cùng lãnh đạo các Sở, ngành; lãnh đạo các huyện, thành, thị xã.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khai mạc hội nghị

Chất lượng giáo dục của tỉnh từng bước được khẳng định, là điểm sáng trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường nhấn mạnh: 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 cũng là 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đạt được nhiều thành tích tốt, là một trong những tỉnh có chất lượng giáo dục và đào tạo hàng đầu, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Kết quả đó thể hiện được trách nhiệm của cả hệ hống chính trị của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), nỗ lực, tâm huyết của thầy, cô giáo, người lao động trong ngành đối với sự nghiệp GD&ĐT.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 là dịp để chúng ta đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm... để tiếp tục có những phương hướng, nhiệm vụ giải pháp sát thực, căn cơ, tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 19 văn bản (nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch, kết luận...), HĐND tỉnh ban hành 22 Nghị quyết quy định các chủ trương, cơ chế, chính sách, UBND tỉnh đã ban hành gần 80 Quyết định, Chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa chính sách phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Nghệ An là tỉnh đầu tiên của khu vực Bắc Trung Bộ chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình đổi mới giáo dục; hướng đến mục tiêu trở thành Trung tâm giáo dục và đào tạo của Khu vực Bắc Trung Bộ, như: Mô hình bảo đảm chất lượng trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Mô hình trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế; Mô hình phòng giúp phòng, trường giúp trường, hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi...

Chất lượng giáo dục của tỉnh từng bước được khẳng định, là điểm sáng trong giáo dục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Kết quả học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế liên tục ở tốp dẫn đầu của cả nước. Kết quả thi THPT quốc gia hàng năm có sự tăng trưởng nhanh, đến năm 2022 xếp thứ 20/63 tỉnh, thành.

Học sinh Nghệ An tích cực tham gia và đạt kết quả cao tại hội thi, cuộc thi bổ trợ cho học tập. Phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sáng tạo và khởi nghiệp trong học sinh và sinh viên đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đ/c Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT chia sẻ về kết quả, bài học kinh nghiệm và định hướng của GD&ĐT trong thực hiện Nghị quyết 29

Cùng với việc chia sẻ những kết quả đạt được, tại hội nghị, đại diện các cơ quan quản lý giáo dục, các thầy cô giáo, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của mình trong triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Theo đó, số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: Số lượng giáo viên chưa đủ so với tiêu chí trường chuẩn, lớp chuẩn; trình trạng thiếu thừa giáo viên ở các bậc học (tiểu học, mầm non), ngành học (ngoại ngữ, tin học…), vùng miền chưa khắc phục được… Mặt khác, cơ sở vật chất chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tổ chức các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng. Chất lượng đào tạo nghề nghiệp tuy đã nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường sử dụng lao động. Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng khó khăn khi có nhiều ngành, nhiều lĩnh vực cùng huy động…

Xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, phát triển năng lực và phẩm chất người học

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá: Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, công tác đổi mới giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Từng bước thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đưa Nghệ An trở thành Trung tâm giáo dục và đào tạo của Khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là sứ mệnh thiêng liêng, đồng thời cũng vô cùng nặng nề để Việt Nam nói chung bước vào hàng ngũ các nước phát triển, Nghệ An trở thành Trung tâm giáo dục và đào tạo của Khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Đồng tình cao với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đột phá phát triển, trọng tâm, chủ yếu đã được thể hiện tại Báo cáo cũng như ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển bền vững giáo dục và đào tạo thành nghị quyết, chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và trung hạn; làm cơ sở khoa học định hướng thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục; phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Từ đó, góp phần sớm đưa Nghệ An trở thành Trung tâm giáo dục và đào tạo vùng Bắc Trung Bộ theo Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đầu tư đảm bảo phát triển bền vững giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, trong đó, chú trọng quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp; tái cơ cấu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thành Đại học Nghệ An; ưu tiên xây dựng hệ thống các trường Phổ thông Dân tộc bán trú, nhất là cấp tiểu học, trường phổ thông chất lượng cao, trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện sáp nhập trường lớp gắn với chủ trương sáp nhập địa bàn hành chính; dồn, dịch các điểm trường đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo số lượng, có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm; đồng thời quan tâm đầu tư nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Các cấp quản lý và cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh phát huy trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, phát triển năng lực và phẩm chất người học. Trong đó, tập trung đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục; phù hợp với nội dung chương trình và thời đại công nghệ 4.0; đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu giáo dục của từng cấp học, bậc học và chương trình đào tạo.

Khẳng định Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế vẫn còn nguyên giá trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông báo chí cần tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen của Ban Thường­ vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân

Dịp này, Ban Thường vụ ­­­Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trong suốt 10 năm qua.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP