Trong tỉnh

Nghệ An sẽ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh các Sở, ngành và cấp huyện

Chiều 27/7, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ hai để đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì phiên họp.


Tham dự phiên họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh theo Quyết định số 1830-QĐ/TU ngày 6/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC theo Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 6/3/2023 của Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh phiên họp

Công tác CCHC có nhiều chuyển biến tích cực

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo tóm tắt kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

6 tháng đầu năm 2023, công tác CCHC có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính quyền các cấp quyết liệt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đa số cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp mang tính căn cơ để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều cố gắng trong công việc, tình trạng chậm việc, quên việc, chất lượng tham mưu chưa tốt ở một số công chức, viên chức dần được khắc phục, có một số Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác CCHC.

Hệ thống văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện liên quan đến CCHC từ tỉnh đến cơ sở được ban hành đầy đủ. Các chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn được xây dựng kịp thời, có chất lượng, bao quát các nhiệm vụ về CCHC. Công tác cải cách thể chế được quan tâm, chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cấp tỉnh, cấp huyện được nâng lên rõ rệt. Số lượng văn bản ban hành trái thẩm quyền, sai thể thức giảm hẳn so với cùng kỳ năm trước. Sai sót trong ban hành văn bản QPPL chủ yếu ở cấp huyện.

Các ngành, các cấp tích cực tham mưu, đề xuất cắt giảm những thành phần hồ sơ không cần thiết, cắt giảm thời gian giải quyết; tích cực rà soát, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Việc giải quyết TTHC ở các cấp đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, đảm bảo thuận lợi, đúng quy định. Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện đã được các Sở, ban, ngành tham mưu xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử theo đúng quy định, đồng thời, các Sở, ban, ngành đang tiếp tục rà soát xây dựng quy trình thuộc thẩm quyền quản lý được thực hiện ở cấp xã. 100% hồ sơ được giải quyết theo quy trình điện tử và được công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh Nghệ An; đến nay, Hệ thống đã cung cấp 1.768 TTHC...

Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác phân công, phân cấp, gắn với trách nhiệm người đứng đầu ngày càng được quan tâm, thực hiện triệt để. Công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản được chấp hành nghiêm túc.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án về tự chủ. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã, đang tập trung cao độ cho việc đẩy nhanh chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành ngày càng mạnh mẽ.

Kiên quyết thay đổi cán bộ kể cả lãnh đạo Sở, phòng nếu thực hiện các nhiệm vụ trì trệ, kém hiệu quả

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị cần tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Chỉ đạo CCHC với Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp giữa các Sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo trong việc cung cấp thông tin; tăng cường công tác phối hợp và đề cao vai trò của Ủy ban kiểm tra các cấp

Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh Nguyễn Thị Kim Chi báo cáo kết quả theo dõi, giám sát các đơn vị được giao phân công phụ trách

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết đẩy mạnh chuyển đổi số giảm được việc tiếp xúc giữa doanh nghiệp, người dân với các cơ quan, nhằm hạn chế phát sinh tiêu cực

Chỉ rõ một số nội dung tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới cần tập trung nâng cao đạo đức công vụ, ý thức đạo đức của người đứng đầu cơ quan và các cán bộ, công chức. “Ở đâu người đứng đầu quan tâm và có thái độ rõ ràng thì ở đó chắc chắn thực hiện hiệu quả”. Trong tháng 8, tỉnh sẽ tổ chức công bố chỉ số năng lực cạnh tranh các Sở, ngành và cấp huyện (DDCI) – đây là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An công bố. Đồng thời, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị chuyển đổi số, đánh giá kết quả một năm thực hiện và bàn kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá trong 6 tháng đầu năm, hoạt động Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh có chuyển động, tuy nhiên còn nhiều tồn tại cần phải khắc phục.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo CCHC cần tập trung chỉ đạo, coi nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo CCHC là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt, kịp thời tháo gỡ “điểm nghẽn” về CCHC. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu công tác kiểm tra, thanh tra; trong đó tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất, thông tin bảo mật, nhanh, gọn, chính xác. Đặc biệt, tỉnh cụ thể hóa quyết tâm thay đổi CCHC bằng việc thống nhất biện pháp kiên quyết thay đổi cán bộ kể cả lãnh đạo Sở, phòng nếu thực hiện các nhiệm vụ trì trệ, kém hiệu quả.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo các đơn vị được giao phân công phụ trách tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; thực hiện tốt Đề án 06, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, hạn chế việc cán bộ, công chức tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp và người dân, không để xảy ra các vấn đề tiêu cực, bức xúc. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các đơn vị, hoàn thiện việc thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng quy chế, bám sát kế hoạch phân công để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ người đứng đầu các Sở, ngành, đơn vị cấp huyện, phòng, ban, ngành, đội ngũ cán bộ, công chức tiếp xúc trực tiếp làm việc với doanh nghiệp và người dân.

Đối với việc kiện toàn lại Ban Chỉ đạo CCHC cấp tỉnh, đề nghị nghiên cứu thêm thành phần Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh để phân công lại nhiệm vụ; điều chỉnh phụ trách lĩnh vực cho phù hợp.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP