Trong tỉnh

Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có 34 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Chiều 25/11, Văn phòng điều phối chương trình Nông thôn mới tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tham mưu giúp việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và công tác thẩm tra, thẩm định giai đoạn 2021 – 2025.

Các đồng chí: Hồ Phi Triều – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng đoàn thẩm định tỉnh; Nguyễn Văn Hằng – Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình Nông thôn mới tỉnh, Phó Trưởng đoàn thẩm định tỉnh; Lê Văn Lương – Chi cục Trưởng Chi cục phát triển nông thôn chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hằng – Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình Nông thôn mới cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn và được xác định là chương trình trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025. UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện một cách quyết liệt, mạnh mẽ từ cấp tỉnh đến cơ sở, thường xuyên bám sát để kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình Nông thôn mới tỉnh Nguyễn Văn Hằng báo cáo tổng kết công tác thực hiện chương trình Nông thôn mới năm 2022

Tính chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu ở một số địa phương tiếp tục được nâng lên;trong sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản đã có nhiều bước tiến mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình mới, đã và đang được nhân rộng phát huy hiệu quả, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích không ngừng tăng lên. Kinh tế nông thôn dần chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các làng nghề chế biến nông sản được hình thành và mở rộng, tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững ở nông thôn nhất là các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều địa phương đã quyết tâm, nỗ lực cao trong việc phấn đấu đạt chuẩn thôn/bản Nông thôn mới, xã Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Nông thôn mới, từ đó tạo động lực rất lớn để triển khai Chương trình.

Tính đến ngày 15/11/2022, toàn tỉnh có 10 xã đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình thẩm định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; có 29 xã đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình thẩm định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; có 6 xã đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình thẩm định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Đô Lương đang hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng tỉnh thẩm tra huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Huyện Diễn Châu đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định 3 xã Nông thôn mới, 3 xã Nông thôn mới nâng cao trước khi trình Hội đồng tỉnh thẩm tra huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Toàn tỉnh có thêm 2 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, các thôn, bản còn lại tiếp tục nỗ lực phấn đấu trình thẩm định trong tháng 12/2022; có thêm 36 sản phẩm được công nhận OCOP (tiêu chuẩn 3 sao); bình quân đạt 16,92 tiêu chí/xã.

Dự kiến hết năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thêm 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Đô Lương, Diễn Châu). Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2022 đạt khoảng 35,5 triệu đồng/người/năm. Toàn tỉnh có thêm 166 Vườn chuẩn Nông thôn mới; thêm 39 thôn/bản đạt chuẩn Nông thôn mới; bình quân đạt 16,95 tiêu chí/xã; thêm 100 sản phẩm được công nhận OCOP.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã cho biết các xã còn lại của huyện Thanh Chương cơ bản là những xã miền núi nên việc huy động nguồn lực thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới gặp rất nhiều khó khăn

Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Phan Xuân Vinh đề xuất cân đối mức thưởng cho các xã đạt chuẩn Nông thôn mới lên mức cao hơn để phù hợp với tình hình mới

Tuy nhiên, công tác tham mưu còn chậm, chất lượng chưa cao, các văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí của các ngành ban hành còn chậm, tham mưu cấp xi măng còn chậm nên các địa phương rất khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Một số địa phương tổng hợp đề xuất kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 chậm và điều chỉnh đề xuất nhiều lần làm chậm tiến độ tổng hợp trình UBND tỉnh của cơ quan thường trực chương trình. Nhiều địa phương mới chú trọng thực hiện các nội dung tiêu chí Nông thôn mới do cấp xã đảm nhận, chưa thực sự quan tâm đầy đủ việc thực hiện các nội dung ở cấp thôn, bản hộ gia đình...

Đồng chí Lê Thanh Nguyên - đại diện Sở Tài chính báo cáo những khó khăn trong việc phân bổ xi măng cho các xã thực hiện chương trình Nông thôn mới

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương báo cáo những kết quả đã đạt được; hạn chế, tồn tại chủ yếu và phương hướng xây dựng Nông thôn mới trong thời gian tới. Các đại biểu đề nghị trong năm 2023, tỉnh bố trí cấp xi măng sớm cho các địa phương; đề xuất có thứ tự ưu tiên xây dựng các công trình cho các xã đăng ký về đích trong năm 2023...

Năm 2023, toàn tỉnh dự kiến thêm 10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; thêm 34 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; thêm 06 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; 01 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới là huyện Hưng Nguyên. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2023 đạt khoảng 36,5 triệu đồng/người/năm. Tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030”...

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Phi Triều phát biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Phi Triều - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng đoàn thẩm định tỉnh đánh giá cao những kết quả tỉnh đã đạt được trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và năm 2023, đồng chí Hồ Phi Triều - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng đoàn thẩm định tỉnh đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện, UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới cho các xã; chỉ đạo các xã đăng ký năm 2022 hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định trong tháng 12; chuẩn bị vật liệu làm đường giao thông nông thôn khi có xi măng; tiếp tục phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện Diễn Châu và Đô Lương cần chuẩn bị các nội dung cần thiết để Hội đồng thẩm định tỉnh thẩm tra, Trung ương thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; duy trì tốt chế độ báo cáo theo Quy định.

Các thành viên giúp việc hoàn thiện các văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí do ngành phụ trách; chủ động tham mưu lãnh đạo các ngành tăng cường chỉ đạo kiểm tra giám sát ở cơ sở; thực hiện việc kiểm tra, rà soát, đánh giá lại các xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới.

Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tiếp nhận hồ sơ, xem xét và bố trí lịch thẩm định xã, thẩm tra huyện kịp thời.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP