Bạn cần biết

Một số giải pháp nâng cao công tác CCHC tại Sở Du lịch tỉnh Nghệ An

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Năm 2024, tỉnh Nghệ An lựa chọn chủ đề trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC là “Đẩy mạnh chuyển đổi số - Tập trung nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình - Tỷ lệ số hóa hồ sơ - Tỷ lệ thanh toán trực tuyến”.

Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC trong năm cũng như chủ đề năm CCHC 2024, cấp ủy, lãnh đạo Sở Du lịch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản nhằm triển khai ngay các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành ngay từ những tháng đầu năm 2024. Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như sau:

- Thứ nhất, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2024 theo kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 16/01/2024 của UBND tỉnh Nghệ An gắn với công tác cải cách hành chính, đảm bảo các kế hoạch/nhiệm vụ được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ.

- Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong công tác tham mưu trên các lĩnh vực và trong quá trình thực thi công vụ.

- Thứ ba, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp công chức gây phiền hà, sách nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ hoặc bị người dân, doanh nghiệp phản ánh, gây dư luận xấu trong thực thi công vụ của đội ngũ công chức.

- Thứ tư, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, triển khai các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nộp hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến của các tổ chức, công dân. Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đảm bảo “nhanh, đúng, hiệu quả”. Thực hiện việc số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định…

- Thứ năm, triển khai có hiệu quả các nội dung công tác Chuyển đổi số theo kế hoạch của tỉnh, của ngành; tập trung tham mưu có hiệu quả các nội dung theo Đề án 06/CP đã được UBND tỉnh phê duyệt

Tác giả: Phương Nguyễn - Sở Du lịch

Nguồn tin: dulich.nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP