Trong nước

Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2023

Sáng 24/2, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2023. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hoa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An

Ngành Y tế đạt và vượt cả 3 tiêu chí Quốc hội giao

Năm 2022, công tác Y tế đã đạt được kết quả rất tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Đặc biệt, thành công trong thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỷ lệ số ca chuyển nặng, nhập viện, tử vong ở mức thấp nhất rất nhiều so với năm 2021, so với khu vực và thế giới, góp phần hồi phục kinh tế - xã hội. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát tốt, không để xảy ra dịch chồng dịch. Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thông thường đang dần phục hồi so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19.

Trong các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết số 32/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ, ngành y tế được giao 3 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, chỉ tiêu số bác sĩ/10.000 dân đạt 9,4 bác sĩ, thực hiện đạt 11,5 bác sĩ, vượt chỉ tiêu được giao; chỉ tiêu số giường bệnh/10.000 dân đạt 29,5 giường bệnh, thực hiện là 31 giường bệnh, vượt chỉ tiêu được giao; tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 92% dân số, thực hiện được 92,03% dân số, đạt chỉ tiêu được giao.

Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, y học cổ truyền, dân số, an toàn thực phẩm, quản lý môi trường y tế, đào tạo phát triển nhân lực y tế, chuyển đổi số y tế... tiếp tục được chú trọng. Các hoạt động phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế, truyền thông được tăng cường nhằm tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, sự hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính cho công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Thể chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập đang tồn tại. Tập trung hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, đề án quan trọng cho phát triển trung hạn, dài hạn của ngành Y tế.

Bộ Y tế đặt mục tiêu năm 2023 phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 93,2%; số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 12 bác sĩ; số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 32 giường bệnh; số tuổi trọ trung bình tính từ lúc sinh đạt 73,8 tuổi; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt trên 80%; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%...

Đề xuất ưu tiên bố trí các nguồn kinh phí đầu tư, hỗ trợ nâng cao năng lực, cơ sở vật chất cho hệ thống y tế của tỉnh

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố đã tập trung làm rõ các nội dung về nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh; một số vướng mắc trong mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế; thực trạng và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; tăng cường quản lý nhà nước về thiết bị y tế...

Các đại biểu đề nghị Chính phủ xem xét sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập. Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo lộ trình, bao gồm cả chi phí khấu hao, quản lý...

Đồng thời, tiếp tục quan tâm, ưu tiên bố trí các nguồn kinh phí đầu tư, hỗ trợ nâng cao năng lực, cơ sở vật chất cho hệ thống y tế của tỉnh bằng các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, chương trình mục tiêu, các dự án sử dụng vốn ODA, phi Chính phủ. Sớm bổ sung, điều chỉnh kịp thời về thế chế phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số y tế, đặc biệt là tiêu chuẩn kỹ thuật và giá dịch vụ về triển khai tư vấn khám chữa bệnh từ xa, hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối liên thông cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư để xác minh định danh để triển khai các nền tảng chuyên ngành Y tế. Chỉ đạo ban hành hướng dẫn triển khai, đánh giá các chỉ tiêu về y tế trong xây dựng NTM, NTM nâng cao như tiêu chí tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử, tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa...

Nghệ An tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Y tế

Năm 2023, tỉnh Nghệ An nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh lưu hành, sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh mới nổi, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Duy trì vững chắc, mở rộng hệ thống tiêm chủng mở rộng. Đẩy mạnh phòng chống bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, dân số… Thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành y tế, phát triển ứng dụng hồ sơ sức khỏe cá nhân, bệnh án điện tử, tư vấn khám chữa bệnh từ xa và thực hiện công khai minh bạch các hoạt động y tế.

Đồng thời, nâng cao năng lực y tế cơ sở trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh ban đầu và triển khai các chương trình sức khỏe cộng đồng. Nâng cao năng lực các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của tỉnh đảm bảo là nơi tiếp nhận và điều trị các bệnh nặng, phức tạp do các tuyến chuyển đến; không ngừng phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu theo định hướng trở thành Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ đảm bảo cho mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh thuận tiện, chất lượng ngày càng cao. Nâng cao năng lực trong công tác lập kế hoạch nhu cầu thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế cho công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh. Đảm bảo chất lượng, tiến độ công tác thẩm định, đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế đúng các quy định hiện hành, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.

Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong năm 2023, ngành Y tế tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đi đôi với đó là tinh gọn bộ máy hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế nhanh, bền, vững; trong đó, xây dựng, sửa đổi các Luật như Luật phòng bệnh, Luật trang thiết bị y tế... rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các loại dịch bênh, không để dịch chồng dịch; xây dựng kịch bản ứng phó các loại dịch bệnh phù hợp với từng giai đoạn; thực hiện hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm nhất là tại nhà máy, trường học, nơi tập trung đông người... Triển khai đánh giá việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoàn thiện các mô hình tự chủ, thực hiện hợp tác công tư với quan điểm tất cả vì sự nghiệp chăm sóc và tính mạng của người dân. Khẩn trương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững; tham mưu ban hành Chỉ thị mới phù hợp với điều kiện hiện nay.

Cùng với đó, triển khai quyết liệt các chương trình, dự án đầu tư nâng cao năng lực y tế, quan tâm phát triển y tế vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số... Đẩy mạnh giải ngân trong lĩnh vực y tế. Triển khai hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số, phát triển ứng dụng hồ sơ sức khỏe cá nhân, bệnh án điện tử, đẩy mạnh hạ tầng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng dữ liệu dân cư trong giải quyết thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực Y tế. Thực hiện Chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược. Nâng cao năng lực tự chủ về nguồn nguyên liệu làm thuốc. Thực hiện có hiệu quả công tác y học cổ truyền, đẩy mạnh năng lực khám chữa bệnh.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế. Công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng “sợ sai, làm ít sai ít, không làm không sai” tại một số cơ sở y tế. Nghiên cứu tham mưu ban hành chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp, thu hút đội ngũ cán bộ y, bác sỹ. Làm tốt công tác thông tin, truyền thông góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe của người dân...

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP