Trong tỉnh

Lễ kỷ niệm 1310 năm khởi nghĩa Hoan Châu (713-2023) sẽ tổ chức vào ngày 3/2/2023

Ngày 27/1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND tổ chức Lễ kỷ niệm 1310 năm khởi nghĩa Hoan Châu (713-2023), đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế và Lễ hội Đền Vua Mai năm 2023.

Kế hoạch được ban hành nhằm góp phần thiết thực tưởng nhớ, tri ân công lao của Vua Mai Hắc Đế và giá trị lịch sử, tầm ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa Hoan Châu trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tôn vinh và khẳng định giá trị của di tích lịch sử Đền thờ Vua Mai Hắc Đế, gắn với công lao của anh hùng dân tộc Mai Thúc Loan và khởi nghĩa Hoan Châu chống xâm lược nhà Đường ở thế kỷ VIII. Thông qua việc tổ chức Lễ kỷ niệm để giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương Nghệ An đổi mới và phát triển. Đồng thời, là dịp để tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các giá trị văn hóa đặc sắc của huyện Nam Đàn của nhân dân trong và ngoài tỉnh; quảng bá giá trị văn hóa tâm linh của di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế.

Lễ kỷ niệm 1310 năm khởi nghĩa Hoan Châu (713-2023), đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế và Lễ hội Đền Vua Mai năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày 3/2/2023.

UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Nam Đàn kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch và công tác chuẩn bị tổ chức chương trình buổi Lễ.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kịch bản, chương trình nghệ thuật đặc biệt biểu diễn tại Lễ kỷ niệm. Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Vinh và trục đường 46 về sự kiện; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

UBND huyện Nam Đàn chủ trì tổ chức Lễ hội Đền Vua Mai năm 2023 đảm bảo theo đúng quy định. Tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan tại các khu dân cư, các tuyến đường chính trên địa bàn huyện và tại địa điểm tổ chức Lễ. Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan dọc các trục đường chính trên địa bàn huyện và tại địa điểm tổ chức Lễ.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP