Trong tỉnh

Hành động quyết liệt thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực

Ngày 29/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 244/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3/2024 diễn ra vào ngày 26/3.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực. Cùng với đó, thường xuyên rà soát các nhiệm vụ được giao và bám sát kịch bản, chỉ tiêu theo Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh và phấn đấu đạt kết quả cao nhất nhằm bù đắp được các mục tiêu còn thiếu hụt của quý I/2024. Đồng thời, chủ động bám sát, triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và các Quyết định của UBND tỉnh bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Tập trung giải quyết và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm quý II/ 2024

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ thông qua và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Cùng với đó, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các cấp, các ngành liên quan tiếp tục tập trung hoàn thiện 04 Đề án: Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; Đề án điều chỉnh, mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An; Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tập trung nguồn lực để triển khai các dự án của Trung ương trên địa bàn tỉnh như: Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam (đoạn tuyến Diễn Châu – Bãi Vọt); Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Dự án đường dây 500kV mạch 3; Dự án Hồ chứa nước bản Mồng; Dự án Hệ thống Khe lại – Vực Mấu. Đồng thời tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án giao thông trọng điểm và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ các dự án chiến lược trên địa bàn tỉnh như: Dự án Đường ven biển; dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò; Dự án đường giao thông nối QL7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ); Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò; Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh; Dự án LNG Quỳnh Lập.

UBND các huyện, thành phố: Vinh, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành phương án và thực hiện chi trả kinh phí bồi thường GPMB dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A.

Tập trung các giải pháp triển khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp ngành Thuế, Hải quan chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách theo tiến độ, đảm bảo bền vững. Tham mưu điều hành chi ngân sách hiệu quả, chặt chẽ, tiết kiệm, phù hợp với thực tiễn và đảm bảo đúng quy định.

Cục Thuế chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử đối với các hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các huyện, thành phố, thị xã tập trung làm tốt công tác GPMB để bàn giao mặt bằng kịp thời cho các đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 và vốn các năm trước kéo dài sang năm 2024.

Quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện công tác đào tạo và tuyển dụng lao động cho các nhà đầu tư đảm bảo hiệu quả

Các cấp, các ngành tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư đã và đang triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ và sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện công tác đào tạo và tuyển dụng lao động cho các nhà đầu tư đảm bảo hiệu quả.

Thị xã Hoàng Mai, huyện Diễn Châu phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB để triển khai các dự án Khu công nghiệp trên địa bàn như: KCN Hoàng Mai II, KCN Thọ Lộc.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính khẩn trương tham mưu triển khai các thủ tục liên quan đến việc xác định giá đất đảm bảo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là nâng cao kết quả chuyển đổi số và tập trung triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; chú trọng giải quyết hiệu quả các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, không để tập trung đông người ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP