Trong tỉnh

Giải ngân không đạt sẽ xem xét dừng hoặc giảm bố trí vốn

Đó là một trong những nội dung được nêu trong Thông báo số 651/TB-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Theo thống kê, tính đến ngày 10/9, tỉnh Nghệ An có 18/21 huyện, TP, thị xã và 28/44 chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân chung. Trong đó, 15 đơn vị chủ đầu tư và 61/201 dự án chưa thực hiện giải ngân. Tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh chỉ đạt 36,52%, nếu tính cả giải ngân nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia (giao vốn trong tháng 5/2022) thì tỷ lệ giải ngân chỉ mới đạt 29,7%.

Để đốc thúc công tác giải ngân, UBND tỉnh Nghệ An đã bám sát các văn bản chỉ đạo từ Trung ương, đồng thời ban hành nhiều văn bản đôn đốc, thành lập đoàn kiểm tra, làm việc với địa phương để hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc...về việc giải ngân.

Đến nay, đã có một số sở, ngành, địa phương, như: Sở GTVT, Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, huyện Nghi Lộc, huyện Quế Phong, huyện Kỳ Sơn... giải ngân đạt tỷ lệ cao, trên mức bình quân chung của tỉnh.

Ảnh minh họa

Cũng theo số liệu tỉnh Nghệ An công bố, có 14 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân gồm: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Tây Bắc Nghệ An, Công ty TNHH Thuỷ lợi Phủ Quỳ, Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ, trường Đại học Y khoa Vinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An...

Nhìn nhận và đánh giá những nguyên nhân, hạn chế, tồn tại trong về vấn đề này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho rằng, ngoài nguyên nhân khách quan thì một số sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư chưa thật sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, một số đơn vị năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn đến việc lựa chọn nhà thầu, lựa chọn tư vấn chưa đảm bảo năng lực. Công tác chuẩn bị đầu tư còn hạn chế, chuẩn bị dự án không kỹ, không sát, hồ sơ thủ tục chậm. Về giải phóng mặt bằng có những nguyên nhân khách quan nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan, các địa phương cần quan tâm và xác định mặt bằng phải đi trước một bước...

Trước những tồn tại này, tại thông báo kết luận số 651/TB-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, các địa phương căn cứ số dự án, số vốn đầu tư công năm 2022 để thực hiện theo đúng cam kết. Tối thiểu phải giải ngân đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Giao Sở KH&ĐT tiếp tục rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện cam kết đã ký, kịp thời báo cáo vướng mắc, tồn tại; rà soát, tham mưu UBND tỉnh thay thế các chủ đầu tư không đủ năng lực.

Yêu cầu các cấp, ngành tập, trung xử lý khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, các thủ tục liên quan đến mỏ đất, thủ tục đất đai, giá nguyên vật liệu. Kịp thời hỗ trợ các ngành, địa phương, cố gắng rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Yêu cầu các chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu, tư vấn có năng lực, kinh nghiệm; kiên quyết thay nhà thầu không đủ năng lực, kinh nghiệm làm chậm giải ngân vốn. Chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung các mũi thi công, cố gắng rà soát khối lượng thực hiện để nghiệm thu và giải ngân hàng tuần, hàng tháng...

Đối với các đơn vị không đạt theo quy định, yêu cầu Sở Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh trong quá trình xếp loại cuối năm, lưu ý đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu đơn vị không hoàn thành cam kết giải ngân vốn đầu tư công thì tối thiểu không đề xuất xếp loại hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Xem xét giảm hoặc dừng bố trí vốn kế hoạch năm 2023 đối với các địa phương, sở, ngành, chủ đầu tư giải ngân năm 2022 không đạt yêu cầu. Đối với các chủ đầu tư giải ngân tốt, ưu tiên trong tham mưu bố trí vốn kế hoạch năm 2023.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được giao kế hoạch vốn đầu tư công tập trung 7.124,7 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 5.566 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 1.557 tỷ đồng. Tỉnh đã phân bổ chi tiết cho 201 dự án với số vốn hơn 5.801 tỷ đồng, còn hơn 1.322 tỷ đồng chưa được giao chi tiết cho các chủ đầu tư.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP