Giáo dục

Giai đoạn 2021-2023, Nghệ An phát hiện 70 vụ xâm hại trẻ em

Tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/4/2023 toàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện 70 vụ xâm hại trẻ em, 78 đối tượng xâm hại trẻ em với 71 trẻ em là nạn nhân bị xâm hại.

Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh Nghệ An đã quan tâm, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là phòng, chống xâm hại trẻ em.

Trong giai đoạn 2021-2023, các cấp ủy, chính quyền và địa phương đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, mang tầm chiến lược về công tác phòng chống xâm hại trẻ em; đồng thời quan tâm, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là phòng chống xâm hại trẻ em, qua đó tình hình xâm hại trẻ em từng bước được kiềm chế.

Công tác tuyên truyền về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được tăng cường, nhiều hoạt động được tổ chức sâu rộng, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú. Đặc biệt, nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc và giúp đỡ nhiều hơn, nhất là trẻ em khuyết tật, trẻ em bị bạo lực, xâm hại được tạo điều kiện để nâng cao chất lượng cuộc sống, học tập và sinh hoạt.

Bản thân trẻ em ngày càng được nâng cao các kỹ năng về tự bảo vệ bản thân; nhận biết rõ hơn về phòng, chống xâm hại trẻ em, góp phần hạn chế và giảm thiểu các vụ việc xâm hại trẻ em ở mỗi địa phương.

Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn xảy ra nhiều vụ việc xâm hại trẻ em có tính chất tương đối nghiêm trọng, phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại cơ sở, nhất là liên quan đến các hành vi xâm hại tình dục trẻ em (chiếm 91,4% tổng số vụ xâm hại trẻ em xảy ra trong kỳ). Nạn nhân trong các vụ xâm hại trẻ em đa phần là trẻ em gái, các đối tượng thực hiện hành vi bạo lực, khống chế, dụ dỗ để thực hiện hành vi xâm hại trẻ em ở nhiều lứa tuổi, thành phần xã hội khác nhau, trình độ văn hóa thấp, nhận thức pháp luật và xã hội còn hạn chế…

Theo Báo cáo số 332/BC-UBND ngày 18/5 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/4/2023 toàn tỉnh đã phát hiện 70 vụ xâm hại trẻ em, 78 đối tượng xâm hại trẻ em với 71 trẻ em là nạn nhân bị xâm hại. Trong đó, 64 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, 66 đối tượng và 65 trẻ em bị xâm hại. Mua bán trẻ em 3 vụ, 9 đối tượng và 3 trẻ em bị xâm hại…

Để làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thời gian tới, tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác trẻ em trên địa bàn, nhất là Luật Trẻ em và các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác trẻ em.

Đồng thời, đẩy mạnh và đa dạng các hoạt động, nội dung, hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác truyền thông, đặc biệt là quy định pháp luật về trẻ em, các kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em.

Tăng cường hơn nữa việc thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống xâm hại trẻ em tại các địa bàn trọng điểm, nguy cơ cao về xâm hại trẻ em. Quan tâm đầu tư nguồn lực, huy động sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để thực hiện tốt công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo PLVN

  Từ khóa: xâm hại trẻ em ,Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP