Trong tỉnh

Dân số thành phố Vinh sau khi sáp nhập sẽ là bao nhiêu?

Thành phố Vinh sẽ tiếp nhận thêm 4 xã của huyện Nghi Lộc, Nghệ An sẽ tăng lên 166,24 km2 với dân số 575.718 người.

Căn cứ Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất điều chỉnh phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh từ việc nhập toàn bộ diện tích, dân số 4 xã của huyện Nghi Lộc.

Theo đó, phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh được UBND tỉnh thống nhất là điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò về thành phố Vinh quản lý.

Cùng đó, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái và Nghi Phong (Nghi Lộc) về thành phố Vinh quản lý.

Bên cạnh đó, TP Vinh sẽ có thêm 4 phường được chuyển từ 4 xã gồm: Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức (trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của).

Một góc thành phố Vinh hiện nay

Kết quả sau khi mở rộng, thành phố Vinh có diện tích tự nhiên 166,24 km2 (đạt 110,67%); dân số 575.718 người (đạt 383,81%); có 36 đơn vị hành chính cấp xã (đạt 360%) gồm 27 phường và 9 xã.

Cụ thể, ngoài điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò về thành phố Vinh quản lý thì còn điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 4 xã gồm: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái và Nghi Phong về thành phố Vinh quản lý.

Việc nhập 4 xã của huyện Nghi Lộc về thành phố Vinh quản lý là phương án ít xáo trộn, ổn định trong việc quản lý cho các đơn vị hành chính có liên quan. 4 xã này cơ bản đồng nhất với thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò nên khi thành phố Vinh mở rộng sẽ trở nên liền mạch, thông suốt; đồng thời giúp huyện Nghi Lộc giảm ảnh hưởng đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố Vinh mở rộng sẽ có thêm không gian phát triển các khu, cụm công nghiệp, tác động tích cực đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; từng bước phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại, tạo liên kết du lịch giữa các vùng miền và đa dạng loại hình du lịch.

Việc mở rộng thành phố Vinh nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế để nâng vị thế và tầm ảnh hưởng của thành phố, là cơ hội để thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung phát triển nhanh và toàn diện hơn trong thời gian tới; xứng tầm là đô thị hạt nhân của tỉnh và của vùng.

Đây cũng là bước đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội, phát huy các tiềm năng, giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương; là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng Bắc Trung Bộ.

Việc mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 52/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050;

Quyết định số 827/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tác giả: Phan Duy

Nguồn tin: daibieunhandan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP