Giáo dục

Bộ trưởng GD&ĐT xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm ngành Giáo dục 2023

Rà soát SGK, chương trình giáo dục phổ thông mới, giảm tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ và 8 nhiệm vụ khác được Bộ GD&ĐT đặt mục tiêu giải quyết trong 2023.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 chiều 4/1, lãnh đạo Bộ GD&ĐT xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Thứ nhất, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Triển khai thực hiện chuyên đề giám sát của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 khi được Thủ tướng phê duyệt.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị.

Thứ hai, tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo. Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương và Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường chuyển đổi số và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong giáo dục và đào tạo. Tiếp tục xây dựng hạ tầng học tập quốc gia về học tập, kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn ngành. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn ngành, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thứ năm, ban hành và triển khai thực hiện chương trình giáo dục Mầm non mới. Tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 4, 8, 11 bảo đảm hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng biên soạn, thẩm định sách giáo khoa lớp 5, 9, 12. Thẩm định, biên soạn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng dân tộc thiểu số lớp 3, lớp 4 đối với 8 thứ tiếng.

Chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 an toàn, nghiêm túc, hiệu quả và xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thứ sáu, chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quản lý, sử dụng hiệu quả chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và thiếu giáo viên tại các cấp học…

Thứ bảy, trình ban hành và triển khai thực hiện khung chiến lược phát triển giáo dục đại học, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Thứ tám, đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm và công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường cho học sinh, sinh viên.

Thứ chín, tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án, dự án tăng cường cơ sở vật chất, nhất là nhiệm vụ được giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, nhất là vốn đầu tư công bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Thứ mười, sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Tác giả: HÀ CƯỜNG

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP