Trong nước

Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn có tân Thứ trưởng 54 tuổi

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hoàng Trung, 54 tuổi, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

Theo Quyết định 626/QĐ-TTg của Thủ tướng ký ngày 2-6, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.

Ông Hoàng Trung, tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

Ông Hoàng Trung sinh năm 1969, quê quán Hoàng Thắng, Văn Yên, Yên Bái. Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, ông Hoàng Trung là Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, có trình độ tiến sĩ.

Từ năm 1993-1994, ông là cán bộ kỹ thuật - Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam - Cục Bảo vệ thực vật, sau đó làm kiểm dịch viên - Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII Lào Cai - Cục Bảo vệ thực vật, rồi làm Trưởng trạm Kiểm dịch thực vật Ga Lào Cai - Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII Lào Cai - Cục Bảo vệ thực vật.

Từ tháng 3-2006 đến tháng 5-2009 giữ chức Trưởng phòng Kiểm dịch thực vật - Cục Bảo vệ thực vật.

Từ tháng 5-2009 đến tháng 4-2016 giữ chức Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

Từ tháng 4-2016 đến tháng 5-2023 giữ chức Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

Ngày 2-6-2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 626/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.

Như vậy, hiện nay, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn có 5 Thứ trưởng gồm các ông: Phùng Đức Tiến, Trần Thanh Nam, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị và Hoàng Trung.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP