Trong tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ tháng 2/2024

Chiều 27/2, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2024. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thái Thị An Chung – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Đ/c Cao Tiến Trung – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kế hoạch giám sát chuyên đề

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến vào kế hoạch, đề cương, Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Nghệ An”. Việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề là để đánh giá kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay; từ đó xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp. Trong đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu tổng quát và cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu so với chỉ tiêu kế hoạch. Cùng với đó là kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn của kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra tại Nghị quyết số 18. Dự kiến bắt đầu từ tháng 4 - 5/2024, Đoàn Giám sát làm việc trực tiếp với UBND tỉnh, một số đơn vị, địa phương cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Đoàn Giám sát thống nhất cách thức tiến hành giám sát để đạt hiệu quả cao nhất

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về phạm vi, đối tượng giám sát; nội dung đề cương giám sát, thành viên tham gia Đoàn Giám sát; cách thức giám sát làm sao để đạt hiệu quả cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận

Về nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý lưu ý trong việc thành lập Đoàn Giám sát cần phải gọn thành phần, lựa chọn thành viên tham gia phù hợp, linh hoạt để hoạt động giám sát đáp ứng được yêu cầu. Về đối tượng giám sát chính là UBND tỉnh, do đó Đoàn Giám sát phải làm việc với UBND tỉnh trước. Sau khi làm việc với UBND tỉnh, nếu thấy cần thiết thì làm việc với các Sở, ngành để làm rõ nguyên nhân và giải pháp đối với các chỉ tiêu khó đạt. Đồng thời chỉ lựa chọn một số ít địa phương cấp huyện để giám sát về kết quả thực hiện chỉ tiêu cũng như có sự tác động lớn đến việc hoàn thành hay không hoàn thành chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh. Do đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đoàn Giám sát cần phải điều chỉnh lại lộ trình, đối tượng giám sát, linh hoạt trong cách thức giám sát. Đồng thời, yêu cầu các ngành, các địa phương đều phải có báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội để Đoàn Giám sát có đầy đủ dữ liệu tổng hợp, nắm tình hình, đánh giá.

Tiếp đó, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 02; triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024. Trong tháng 02, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, theo dõi kết quả xây dựng, ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm 2024.

Tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh đã thông qua 08 Nghị quyết cá biệt, trong đó có 02 Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh và 06 Nghị quyết chuyên đề thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án năng lượng trọng điểm và các dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc theo dõi, giải quyết, tiếp nhận và tổng hợp kiến nghị của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước, trong Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh.

Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 23 công dân gửi đến (trong đó, có 07 đơn khiếu nại; 04 đơn tố cáo; 11 đơn kiến nghị, phản ánh); đã xử lý 23/23 đơn (trong đó, có 11 đơn chuyển các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền; lưu 12 đơn theo quy định của pháp luật).

Thống nhất nhiệm vụ trong tháng 3, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo điều hòa các chương trình giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Chỉ đạo tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp nhận, tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP