Trong tỉnh

Tháo gỡ vướng mắc các dự án lưới điện 110kV đang triển khai trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/2, UBND tỉnh có Văn bản số 1270/UBND-CN về việc tháo gỡ vướng mắc các dự án lưới điện 110kV đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để đảm bảo việc cung ứng điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024, trong đó giao UBND các tỉnh giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong giải quyết các thủ tục về đầu tư xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện, tại Văn bản này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan xem xét đề nghị của Công ty Điện lực Nghệ An tại Văn bản số 392/PCNA-KT ngày 19/2 về việc tháo gỡ vướng mắc các dự án lưới điện 110kV đang triển khai trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời, đúng quy định, báo cáo trước ngày 05/3/2024.

Đồng thời, yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ xem xét các nội dung đề xuất của Công ty Điện lực Nghệ An tại Công văn số 392/PCNA-KT để chủ động phối hợp, hỗ trợ, xử lý các tồn tại, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án lưới điện 110kV đảm bảo theo đúng quy định. Công ty Điện lực Nghệ An cung cấp hồ sơ và làm việc với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan để được xem xét, xử lý theo quy định.

Theo Công văn số 392/PCNA-KT ngày 19/2 của Công ty Điện lực Nghệ An, hiện có 4 dự án đang vướng mắc, tồn tại, không đảm bảo tiến độ đề ra, gồm: ĐZ và TBA 110kV Tân Kỳ và dự án ĐZ; Trạm biến áp 110kV Nghi Ân và nhánh rẽ; Đường dây và TBA 110kV Quỳ Châu và TBA 110kV Bãi Ngang.

Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP