UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 658/UBND-CN về việc đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương kịp thời chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm; xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm…

Công ty Điện lực Nghệ An không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Trong Quý III năm 2023, Công ty Điện lực Nghệ An đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện liên tục, an toàn và ổn định ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo điện phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội trên phạm vi toàn tỉnh.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 an toàn, nghiêm túc, chất lượng

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng, tại Công văn số 5068/UBND-KGVX ngày 26/6, UBND tỉnh giao các Sở, ngành, đơn vị GD&ĐT, TT&TT, LĐTB&XH, Y tế, GTVT, Công an tỉnh, Công ty Điện lực Nghệ An và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương phối hợp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 29/5/2023 và Tỉnh ủy Nghệ An tại Công văn số 2004-CV/TU ngày 21/6/2023 về lãnh đạo, chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

PC Nghệ An triển khai nhiều giải pháp ngăn ngừa trộm cắp điện

Mặc dù Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã có nhiều cố gắng trong lĩnh vực ngăn ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm về điện, nhưng cho đến nay tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn xuất hiện tình trạng ăn cắp điện, gây tổn thất điện năng cho nhà nước và mất an toàn lưới điện, cũng như ảnh hưởng đến chất lượng điện khách hàng sử dụng. Từ thực tế trên, PC Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng này.

Công ty Điện lực Nghệ An đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho người dân

Trong Quý III năm 2022, Công ty Điện lực Nghệ An đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn và ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo điện phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội trên phạm vi toàn tỉnh.

Nghệ An: Người dân Quế Phong “khổ” vì điện

Nhiều năm nay, người dân huyện miền núi Quế Phong khổ sở vì nguồn điện phập phù gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Mặc dù chính quyền huyện đã nhiều lần đề nghị khắc phục nhưng chỉ nhận được sự im lặng của ngành điện lực.

TOP