Xã hội

Thanh Chương dự Giao ban trực tuyến về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

Sáng ngày 21/10, huyện Thanh Chương tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm do UBND tỉnh tổ chức. Tham dự giao ban có đồng chí Nguyễn Văn Quế - PBT HU, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện; các đồng chí thành viên BCĐ huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sáng ngày 21/10, huyện Thanh Chương tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm do UBND tỉnh tổ chức. Tham dự giao ban có đồng chí Nguyễn Văn Quế - PBT HU, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện; các đồng chí thành viên BCĐ huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị


Sau khi nghe ý kiến tham luận của các sở, ngành và các huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận đánh giá kết quả đạt được, hạn chế khuyết điểm và nêu lên nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Chú trọng chỉ đạo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn toàn tỉnh, phát huy vai trò, trách nhiệm của Trưởng ban và người đứng đầu các cấp; kiện toàn Ban Chỉ đạo, các thành viên BCĐ trên cơ sở nhiệm vụ được phân công hoạt động có hiệu quả, làm tốt công tác tuyên truyền thường xuyên, sâu sát, cụ thể đến từng đối tượng, nhất là vùng sâu, vùng xa; một số sở, ngành như Công an, Thông tin Truyền thông, Y tế, Nông nghiệp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng cho nhân dân làm tốt ATTP; các ngành, các cấp cần coi công tác ATTP làm tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm.

Đồng chí Nguyễn Văn Quế - PBTHU, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ huyện phát biểu


Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quế - PBTHU, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện giao nhiệm vụ cho phòng Y tế tham mưu kiện toàn BCĐ huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng qui chế hoạt động. Trên cơ sở đó các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án đã được UBND huyện ban hành. Tập trung rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu chí đạt thấp phấn đấu đạt trong năm 2016. Trước mắt làm tốt việc tiếp nhận các hàng cứu trợ do các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do bão, lụt trong thời gian vừa qua; chỉ đạo công tác phòng ngừa các loại tội phạm như vận chuyển, khai thác lâm sản; mua bán, sử dụng pháo, ma túy, vệ sinh ATTP. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Chỉ thị 14, 17, 26. Giải quyết dứt điểm một số vụ việc, đơn thư kéo dài ở địa phương.

Tác giả bài viết: Võ Văn Hải

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP