Xã hội

Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2024

Để chủ động phòng ngừa thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) nhằm giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy và diện tích rừng bị cháy trong năm 2024, hôm nay (27/3), UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ rừng triển khai các biện pháp PCCCR trên địa bàn.

Triển khai các biện pháp PCCCR, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương

Theo đó, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện) có trách nhiệm chỉ đạo triển khai các biện pháp PCCCR trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Trong đó, các đại phương thực hiện tổng kết công tác bảo vệ rừng và PCCCR năm 2023, xây dựng, triển khai có hiệu quả phương án PCCCR năm 2024 trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCCR để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng dân cư. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Chỉ đạo các chủ rừng, UBND các xã rà soát kỹ và xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án PCCCR theo đúng phương châm 4 tại chỗ: “Phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Chú trọng các nội dung: Tập huấn nghiệp vụ, huấn luyện diễn tập chữa cháy rừng; phát dọn thực bì, đốt trước vật liệu cháy, làm đường băng cản lửa, lắp đặt các biển cảnh báo cấm lửa, bảng nội quy ra vào rừng...; kiểm tra, phát hiện, xử lý sớm những bất cập, tồn tại trong phương án PCCCR tại địa phương và các chủ rừng trên địa bàn để có biện pháp khắc phục, bổ cứu kịp thời.

Chủ động tổ chức ký kết hiệp đồng lực lượng và phương tiện với các đơn vị quân đội, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn để thống nhất cơ chế, phương thức huy động, phối hợp lực lượng chữa cháy rừng trong các tình huống cháy rừng lớn xảy ra. Tăng cường kiểm tra an toàn PCCCR tại các khu rừng trọng điểm, quản lý tốt các hoạt động canh tác nương rẫy; đốt xử lý thực bì trồng rừng; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi chặt phá rừng để lấy đất trồng rừng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất rừng trái phép.

Các địa phương có diện tích rừng Thông nhựa cần tăng cường quản lý hoạt động khai thác nhựa thông, thực hiện nghiêm quy định hồ sơ khai thác, giám sát quy trình kỹ thuật khai thác, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, khai thác sai quy trình kỹ thuật; nghiêm cấm biện pháp khai thác chích hình xương cá (chích diệt) làm hủy hoại rừng thông sau khai thác.

Thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ website: Kiemlam.org.vn để kiểm tra phát hiện sớm điểm cháy rừng và có biện pháp xử lý kịp thời. Tăng cường các biện pháp tuần tra rừng, kiểm soát lửa rừng trong thời gian nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao duy trì quân số và trực 24/24 giờ hàng ngày tại Văn phòng Ban Chỉ đạo PCCCR các cấp, Hạt Kiểm lâm, chủ rừng và tại các chòi canh lửa. Giám sát và quản lý tốt việc mang lửa vào rừng, sử dụng lửa ven rừng và trong rừng; hướng dẫn việc sử dụng lửa an toàn đối với các hoạt động vui chơi giải trí, thăm viếng của du khách, đốt hương, đốt vàng mã có nguy cơ bén lửa gây cháy rừng.

Trong các tình huống cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện kỹ thuật, hậu cần và trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng kịp thời. Nếu xảy ra cháy lớn, vượt khả năng cứu chữa của địa phương thì huy động lực lượng của các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn theo hiệp đồng và quy chế phối hợp đã được ký kết, đồng thời báo cáo UBND tỉnh xin hỗ trợ lực lượng; phân công cắt cử người địa phương sẵn sàng tiếp nhận và hướng dẫn chỉ đường cho các lực lượng được điều động tăng cường hỗ trợ chữa cháy rừng tiếp cận đám cháy nhanh nhất.

Sau khi dập tắt đám cháy phải bố trí lực lượng dập tắt hết tàn lửa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến cháy rừng và tổng hợp báo cáo nhanh diễn biến tình hình vụ việc cháy rừng về Văn phòng thường trực (Sở NN&PTNT) và UBND tỉnh theo quy định. Hướng dẫn các chủ rừng trên địa bàn có biện pháp phục hồi rừng sau khi cháy theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm tra đôn đốc việc xây dựng và thực hiện phương án PCCCR

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT thực hiện tốt chức năng Văn phòng thường trực - Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025 (Ban Chỉ đạo); tham mưu ban hành kịp thời các văn bản đôn đốc, chỉ đạo điều hành, tổ chức lực lượng PCCCR; hướng dẫn xây dựng, thẩm định, phê duyệt phương án PCCCR theo quy định.

Tăng cường kiểm tra đôn đốc việc xây dựng và thực hiện phương án PCCCR của các địa phương và chủ rừng; chủ trì phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy tại các khu rừng trọng điểm; phát hiện những tồn tại, yếu kém trong việc tổ chức thực hiện phương án PCCCR tại các địa phương và chủ rừng để chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục, bổ sung kịp thời.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường lực lượng thường trực canh phòng lửa rừng tại khu rừng trọng điểm, có nguy cơ xảy ra cháy cao để có biện pháp phòng ngừa có hiệu quả. Đồng thời củng cố, kiện toàn Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR chuyên ngành, đủ số lượng, nghiệp vụ chữa cháy, rèn luyện thể lực, kỹ năng chữa cháy, đảm bảo phương tiện kỹ thuật, hậu cần thiết yếu, ứng trực 24/24 giờ hàng ngày, sẵn sàng ứng cứu tất cả các tình huống cháy rừng xảy ra; triển khai tốt công tác cảnh báo cháy rừng tại chòi canh lửa trên địa bàn tỉnh, theo dõi hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm và phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để phát bản tin cảnh báo cháy rừng trên phạm vi toàn tỉnh.

Hướng dẫn thực hiện các quy định hiện hành về PCCCR; chỉ đạo rà soát, tu bổ hệ thống công trình phục vụ công tác PCCCR. Tham gia chỉ huy chữa cháy, hướng dẫn kỹ thuật chữa cháy và trực tiếp nắm chắc tình hình diễn biến quá trình tổ chức chữa cháy rừng của địa phương. Tổng hợp báo cáo nhanh UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương về tình hình cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Số điện thoại hotline thường trực PCCCR 24/24h: 0238. 3842710.

Bộ Chi huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện tham mưu cho UBND cấp huyện tổ chức hiệp đồng lực lượng, phương tiện với các đơn vị quân sự đóng quân trên địa bàn, sẵn sàng tham gia PCCCR. Chỉ đạo điều hành các cơ quan đơn vị thuộc quyền huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng lực lượng Kiểm lâm và lực lượng tại chỗ thực hiện phương án PCCCR; báo cáo đề nghị Quân khu 4 tăng cường lực lượng, phương tiện khi mức độ cháy rừng vượt quá khả năng khống chế của lực lượng tại chỗ. Phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT trong điều hành huy động lực lượng chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ hướng dẫn, phối hợp với cơ quan Kiểm Lâm kiểm tra, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCCR chuyên ngành cho lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và chính quyền địa phương; kiểm tra an toàn về PCCCR định kỳ trước mùa nắng nóng đối với các khu rừng có nguy cơ cháy hoặc vi phạm quy định an toàn PCCCR; phối hợp huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật và tham gia chữa cháy rừng tại các địa phương khi có cháy lớn. Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và Công an cấp huyện tăng cường phối hợp chữa cháy rừng. Đối với các vụ cháy rừng xảy ra gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng, tổ chức điều tra, đấu tranh phát hiện tội phạm đốt rừng, hủy hoại rừng để kịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nhằm giáo dục, phòng ngừa và răn đe chung.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng trực thuộc đóng quân trên địa bàn chuẩn bị lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, hậu cần, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, UBND cấp huyện, các đơn vị chủ rừng tham gia ứng cứu chữa cháy rừng khi có yêu cầu đề xuất của chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan.

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở NN&PTNT xem xét, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí đáp ứng đủ để tăng cường công tác tuyên truyền và mua sắm trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng, làm đường băng cản lửa, phát dọn thực bì cho Chi cục Kiểm lâm, chủ rừng và các địa phương có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về PCCCR; phối hợp với các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT thực hiện việc biên tập và phát bản tin cảnh báo dự báo cháy rừng hàng ngày trong chương trình thời sự và các chương trình khác có liên quan phát trên sóng truyền hình NTV, Báo Nghệ An và các trang tin để người dân biết chủ động ứng phó, phòng ngừa.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP