Trong nước

Quốc hội họp bất thường bầu Chủ tịch nước ngày mai

Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 4 để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, kỳ họp bất thường lần thứ 4 Quốc hội Khóa XV diễn ra sáng 2/3 tại Nhà Quốc hội. Việc kiện toàn vị trí Chủ tịch nước diễn ra gần một tháng rưỡi sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội miễn nhiệm.

Theo chương trình, lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam vào 10h-11h sáng cùng ngày.

Sáng 1/3, Ban Chấp hành Trung ương quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, Quốc hội đã tổ chức 3 kỳ họp bất thường (chưa kể kỳ họp sắp diễn ra). Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV diễn ra đầu tháng 1/2022. Đây được đánh dấu là kỳ họp bất thường đầu tiên trong lịch sử của Quốc hội.

Kỳ họp bất thường lần 2 diễn ra sau đó một năm, vào đầu năm 2023, nhằm xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Đặc biệt trong đó là việc phê chuẩn miễn nhiệm phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 với hai ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam; đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm hai tân phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 3 vào ngày 18/1, Quốc hội đã bỏ phiếu kín, thống nhất miễn nhiệm chức Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Cùng ngày, sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước.

Về cơ sở pháp lý cho những kỳ họp bất thường của Quốc hội, Khoản 2 Điều 83 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam quy định: “Quốc hội họp mỗi năm hai kỳ. Trường hợp Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp bất thường. Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp Quốc hội.”

Cụ thể hóa quy định này, chương V của Luật Tổ chức Quốc hội cũng quy định rõ về kỳ họp Quốc hội, trong đó có nội dung về việc Quốc hội họp bất thường.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP