Giáo dục

Quảng Bình: Hiệu trưởng, Hiệu phó của một trường bị kỷ luật vì có nhiều vi phạm

Hai người bị kỷ luật là ông Nguyễn Hoài Phương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng và bà Dương Thị Thanh Tâm, Phó Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Quảng Thạch

Ngày 17-3, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa công bố quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với lãnh đạo Trường Tiểu học Quảng Thạch.

Theo đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát về các nội dung tố cáo đối với lãnh đạo Trường Tiểu học Quảng Thạch, UBND huyện Quảng Trạch và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch đã kết luận ông Nguyễn Hoài Phương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng và bà Dương Thị Thanh Tâm, Phó Bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Quảng Thạch, có các vi phạm, khuyết điểm.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch kết luận ông Phương và bà Tâm đã thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá, xếp loại đảng viên và viên chức hằng năm dẫn đến việc thực hiện không đúng quy định.

Trường Tiểu học Quảng Trạch, Quảng Bình nơi ông Nguyễn Hoài Phương, bà Dương Thị Thanh Tâm công tác

Đồng thời, hiệu trưởng, hiệu phó trường này đã chỉ đạo công đoàn và ban thanh tra nhân dân lập biên bản đối với một đảng viên không đúng quy trình; không kiểm tra, xem xét xử lý khi phát hiện đảng viên, viên chức vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục.

Thiếu kiểm tra, giám sát để Công đoàn trường tổ chức hội nghị và cùng với Hội đồng sư phạm ký vào tờ trình đề nghị chuyển công tác đối với nhân viên thư viện - thiết bị không đúng với thẩm quyền, trình tự theo quy định; có phát ngôn chưa đúng chuẩn mực; trong thực hiện nhiệm vụ được giao đã thực hiện không đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục trong việc bổ nhiệm viên chức kế toán làm Tổ trưởng Tổ Hành chính-Văn phòng...

Căn cứ tính chất, mức độ khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Hoài Phương và bà Dương Thị Thanh Tâm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quảng Trạch đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Phương và bà Tâm.

Tác giả: Hoàng Phúc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP