Trong nước

Nghệ An là một trong những tỉnh có tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện cao nhất toàn quốc

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt được nhiều kết quả nổi bật được ghi nhận.

Cấp ủy, chính quyền đã đưa việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) vào nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, đến năm 2025, chỉ tiêu bao phủ BHYT đạt 95%; chỉ tiêu bao phủ BHXH đạt từ 26 - 27%. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, từ đó, triển khai hiệu quả các mức hỗ trợ mức đóng BHYT cho các đối tượng theo từng giai đoạn.

Công tác quản lý, sử dụng quỹ BHXH thực hiện theo đúng quy định, hiệu quả; tuân thủ nghiêm túc quy trình kiểm tra, đối soát trước khi giải quyết chế độ BHXH. Thực hiện kết nối liên thông dữ liệu giữa ngành Tư pháp và BHXH để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, hạn chế tối đa việc cấp trùng. Nâng cao chất lượng công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, xác nhận thời gian, mức đóng chính xác, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân trong giải quyết các chế độ.

Cùng với đó, đổi mới công tác giám định BHYT theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin chuyên sâu trong phân tích dữ liệu. Thành lập các Tổ nghiệp vụ và Tổ giám định tập trung về chi phí khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế. Tính đến ngày 06/3/2023, toàn tỉnh có 527/527 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp trong khám chữa bệnh BHYT với 955.285 lượt tra cứu, trong đó có 714.639 lượt tra cứu thông tin bằng thẻ CCCD thành công. Triển khai sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế thẻ BHYT giấy, giúp giảm thời gian chờ đợi và thuận tiện cho người bệnh.

Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, hệ thống giao dịch điện tử và trực tiếp tại bộ phận Một cửa BHXH tỉnh, huyện, quầy giao dịch BHXH tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính. Trên 99,6% hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước và đúng hạn.

Bên cạnh đó, kiện toàn bộ máy ngành BHXH theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách, phù hợp tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ. Từ năm 2017 đến nay, giảm 01 đầu mối BHXH cấp huyện (sáp nhập BHXH thành phố Vinh vào BHXH tỉnh); giảm 02 phòng (từ 11 phòng xuống 09 phòng). Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho đội ngũ làm công tác BHXH.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh, 21/21 huyện, thành, thị và 460/460 xã, phường, thị trấn do đồng chí Chủ tịch UBND làm trưởng ban. Quy định rõ trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng thành viên trong chỉ đạo, triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, ngăn chặn việc lạm dụng, trục lợi chính sách BHXH, BHYT… Ban hành chỉ thị về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu năm, trong đó giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT cho các địa phương.

Nghệ An được đánh giá là một trong những tỉnh có tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện cao nhất toàn quốc. Năm 2022, số người tham gia BHXH là 374.444 người, đạt tỷ lệ 21,7% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó năm 2017, 208.232 người tham gia BHXH bắt buộc, năm 2022 là 264.784 người, tăng 56.552 người (27%); năm 2017, có 25.918 người tham gia BHXH tự nguyện, đến 2022 là 109.660 người tăng 83.742 người (323%). Số người tham gia BHYT năm 2022 tăng 186.796 người so với năm 2017.

Có được kết quả đó là nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên, chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, từ đó nâng cao ý thức tự giác, ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT. Các Sở, ban, ngành phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT cho mọi tầng lớp nhân dân và người lao động; theo hướng tiếp cận trực tiếp với người dân, đơn vị sử dụng lao động. Từ năm 2019 - 2020, lấy tháng 7 hàng năm là Tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; từ năm 2021 lấy tháng 5 hàng năm là Tháng Vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT được công nhận là sáng kiến khoa học và được nhân rộng. Thông qua công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành đã phát hiện, thu hồi trả về quỹ BHXH, BHYT các khoản tiền đề nghị giải quyết chế độ BHXH, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị sử dụng lao động có hành vi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Không khen thưởng, vinh danh, không xem xét hồ sơ tham gia đấu thầu các dự án đầu tư công đối với đơn vị sử dụng lao động trốn đóng BHXH, BHYT và công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU đã huy động được cả hệ thống chính trị tham gia công tác truyền thông chủ trương, chính sách BHXH, BHYT. Mô hình truyền thông trực tiếp phát huy hiệu quả, giúp nhân dân hiểu rõ quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường; thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT; hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Trung ương và chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP