Trong tỉnh

Nghệ An: Chuyển gần 25 ha rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện 2 Dự án ở TX Hoàng Mai

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định chuyển gần 25 ha rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khai thác mỏ đất san lấp tại thôn 22, xã Quỳnh Vinh và Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nghĩa trang Núi Cháy tại xã Quỳnh Lập (TX Hoàng Mai).

Dự án Khai thác mỏ đất san lấp tại thôn 22, xã Quỳnh Vinh

Tại Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 7/10, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khai thác mỏ đất san lấp tại thôn 22, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.

Cụ thể, UBND tỉnh đã quyết định chuyển mục đích sử dụng 10,54 ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất, tại khoảnh 5, tiểu khu 338A, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khai thác mỏ đất san lấp tại thôn 22, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai do Công ty TNHH Minh Quang làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh giao Công ty TNHH Minh Quang hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục liên quan khác theo quy định của Luật Đất đai; phối hợp với chính quyền địa phương, chủ rừng thực hiện tốt việc khai thác tận thu, tận dụng lâm sản theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh đã quyết định chuyển mục đích sử dụng 10,54 ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khai thác mỏ đất san lấp tại thôn 22, xã Quỳnh Vinh.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn chính quyền địa phương điều chỉnh quy hoạch sử dụng rừng và đất lâm nghiệp phù hợp với vị trí, diện tích và hiện trạng rừng sau khi chuyển mục đích sử dụng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định pháp luật; hướng dẫn chính quyền địa phương, chủ rừng lập hồ sơ khai thác tận thu, tận dụng lâm sản theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định pháp luật. Hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn chính quyền địa phương trong việc điều chỉnh hồ sơ địa chính và hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao UBND thị xã Hoàng Mai phối hợp với Chủ đầu tư và chủ rừng hoàn thiện phê duyệt hồ sơ khai thác tận thu, tận dụng lâm sản và tổ chức khai thác tận thu, tận dụng lâm sản theo quy định, kịp thời bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nghĩa trang Núi Cháy tại xã Quỳnh Lập

Cùng ngày, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành Quyết định số 3075/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng 14,94 ha rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nghĩa trang Núi Cháy tại xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai (giai đoạn 1).

Cụ thể, chuyển mục đích sử dụng 14,94 ha rừng trồng (Rừng sản xuất 3,65ha; rừng đã được quy hoạch cho mục đích sử dụng khác không phải lâm nghiệp nhưng có nguồn gốc là rừng sản xuất (rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp) 11,29ha) tại tiểu khu 340A, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nghĩa trang Núi Cháy tại xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai (giai đoạn 1) do UBND TX Hoàng Mai làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh giao UBND TX Hoàng Mai hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng và các thủ tục liên quan khác theo quy định của Luật Đất đai; thực hiện việc lập hồ sơ khai thác tận thu, tận dụng lâm sản và tổ chức khai thác tận thu, tận dụng lâm sản theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án Khai thác mỏ đất san lấp tại thôn 22, xã Quỳnh Vinh và Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nghĩa trang Núi Cháy tại xã Quỳnh Lập (TX Hoàng Mai) sẽ được triển khai trong thời gian sắp tới.

Sở NN&PTNT hướng dẫn chính quyền địa phương điều chỉnh quy hoạch sử dụng rừng và đất lâm nghiệp phù hợp với vị trí, diện tích và hiện trạng rừng sau khi chuyển mục đích sử dụng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, hướng dẫn chính quyền địa phương trong việc điều chỉnh hồ sơ địa chính và hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP