Trong nước

Năm 2023, mức lương Chủ tịch UBND TP Hà Nội bao nhiêu?

Sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng, từ tháng 7/2023, mức lương Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2023 sẽ có nhiều thay đổi.

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành) từ ngày 1/7/2023.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng

Trước đó, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 86/2019/QH14 về việc tăng mức lương cơ sở từ năm 2020 trở đi từ 1,49 triệu đồng đến 1,6 triệu đồng.

Tuy nhiên, Nghị quyết 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thì Quốc hội đã quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.

Như vậy, việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức lương Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2023 sẽ có nhiều thay đổi.

Theo đó, mức lương của Chủ tịch UBND TP Hà Nội được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Mức lương Chủ tịch UBND TP Hà Nội có 2 bậc lương là 9,70 và 10,30.

Cụ thể, với lương bậc 1, với việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2023 thì mức lương Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2023 là 17.460.000

Với lương bậc 2, với việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2023 thì mức lương Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2023 là 18.540.000 đồng.

Tác giả: Thiên Tuấn

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP