Giáo dục

Đề xuất hỗ trợ 1.728.000 đồng/học sinh/năm học để mua đồ dùng học tập và các vật dụng cá nhân cho học sinh tại các trường phổ thông dân tộc bán trú

Sở Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có 53 trường thuộc các huyện: Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn được hưởng chính sách hỗ trợ này.

Điều kiện học sinh được hưởng chính sách

Theo dự thảo Nghị quyết, học sinh được hưởng chính sách phải đảm bảo một trong các điều kiện: Học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại trường phổ thông thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhà ở xa trường từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn (phải qua hồ, sông, suối; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá).

Học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang học tại trường phổ thông thuộc thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhà ở xa trường từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn (phải qua hồ, sông, suối; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá).

Học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trường trung học, nhà ở xa trường từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn (phải qua hồ, sông, suối; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá).

Học sinh trung học phổ thông người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang học tại trường trung học, nhà ở xa trường từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn (phải qua hồ, sông, suối; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá).

Nguyên tắc hưởng chính sách

Theo dự thảo Nghị quyết, học sinh, cơ sở giáo dục có sự trùng lặp về nội dung hỗ trợ quy định tại dự thảo Nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác đang thực hiện có mức hỗ trợ cao hơn thì được hưởng theo mức hỗ trợ cao hơn quy định tại văn bản pháp luật khác.

Học sinh là đối tượng được hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập thì vẫn được hưởng chính sách theo quy định tại dự thảo Nghị quyết này.

Học sinh lưu ban được hưởng chính sách quy định tại dự thảo Nghị quyết này. Học sinh phải nghỉ học vì lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn) thì vẫn được hưởng chính sách trong thời gian nghỉ học.

Học sinh không được hưởng chính sách quy định tại dự thảo Nghị quyết này trong thời gian bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học.

Theo dự thảo, mức hưởng chính sách đối với học sinh: Mỗi cấp học, học sinh được cấp một lần bằng hiện vật: Chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác với mức kinh phí là 864.000 đồng/học sinh. Mỗi năm học, học sinh được cấp 02 bộ quần áo đồng phục và học phẩm gồm: Vở, giấy, bút và các dụng cụ học tập khác với mức kinh phí là 864.000 đồng/học sinh/năm học.

Mức hưởng chính sách đối với cơ sở giáo dục: Hỗ trợ kinh phí cho Trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông có tổ chức ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú, định mức: tối đa không quá 6 tiết/lớp/tuần, không quá 35 tuần/năm học, mức hỗ trợ: 180.000 đồng/tiết. Hỗ trợ kinh phí để mua sắm bổ sung, sửa chữa dụng cụ nhà ăn, nhà bếp với định mức: 144.000 đồng/học sinh/năm học.

Hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa để cho mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa theo lớp học. Hằng năm, trường được hỗ trợ 200.000 đồng/học sinh/năm học để mua bổ sung 10% tổng số sách giáo khoa tại thư viện của nhà trường. Hỗ trợ kinh phí làm thẻ học sinh và phù hiệu cá nhân, công tác tuyển sinh đầu cấp, thi cuối khóa với định mức: 144.000 đồng/học sinh/năm học.

Hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ học tập và sinh hoạt của học sinh bán trú với mức 15KW điện/tháng/học sinh và 3m3 nước/tháng/học sinh theo giá quy định tại địa phương và được hưởng 9 tháng/năm học…

Mời độc giả xem và góp ý dự thảo Nghị quyết tại đây.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP