Trong tỉnh

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Con Cuông về dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh

Để chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023, sáng ngày 21/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát tại UBND huyện Con Cuông về các nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết “Quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, xóm, khối, bản; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, xóm, khối, bản; định mức phân bổ dự toán kinh phí hoạt động của các tổ chức, chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Đồng chí Phạm Thành Chung, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát.

Toàn cảnh buổi làm việc

Qua làm việc cho thấy huyện Con Cuông có 13 đơn vị hành chính cấp xã (12 xã, 01 thị trấn), theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở thôn, tổ dân phố; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở huyện Con Cuông theo định mức không quá 170 người, hiện nay đã bố trí 105 người (nhiều người được bố trí kiêm nhiệm từ 01 đến 02 chức danh). Người hoạt động không chuyên trách cấp thôn trên địa bàn huyện Con Cuông có 237 người gồm Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận, Trưởng thôn, khối, bản hoạt động tại 115 thôn, khối, bản (theo mức quy định thì huyện được bố trí 345 người, hiện nay đang bố trí kiêm nhiệm mỗi người 01 đến 02 chức danh). Mức phụ cấp hàng tháng hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp thôn được hưởng theo quy định Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lương Đình Việt - Uỷ viên BTV Huyện uỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện trao đổi các nội dung liên quan đến Nghị quyết

Bên cạnh các điều kiện thuận lợi, huyện cũng phản ánh mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách cấp xã hiện nay đang thấp, một số chức danh khó tuyển dụng, bố trí như chức danh Thú y, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do không đủ điều kiện tiêu chuẩn. Từ thực tiễn, UBND huyện, lãnh đạo UBND một số xã trên địa bàn huyện đã góp ý các nội dung cụ thể của dự thảo Nghị quyết trong đó tăng mức phụ cấp, bổ sung các chức danh quản lý nhà văn hóa và đài truyền thanh, Văn phòng Đảng ủy,...Có quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; khối có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; khu vực biên giới, hải đảo, có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các nội dung khác.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn khảo sát đã trao đổi các vấn đề liên quan đến dự thảo Nghị quyết “quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, xóm, khối, bản; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, xóm, khối, bản; định mức phân bổ dự toán kinh phí hoạt động của các tổ chức, chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; tiếp thu các ý kiến của UBND huyện Con Cuông, UBND thị trấn và các xã trên địa bàn huyện để phục vụ công tác thẩm tra Nghị quyết trình Kỳ họp 17, HĐND tỉnh sắp tới.

Tác giả: Lê Xuân

Nguồn tin: dbndnghean.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP